Faluns skolhälsovård hotas med vite för dålig arbetsmiljö

Faluns skolhälsovård hotas med vite för dålig arbetsmiljö
Vårdförbundets skyddsombud i Dalarna, Gunilla Ordéus, har kämpat länge för att förbättra skolsköterskornas arbetssituation. Foto: Emma Ordéus

Skolsköterskorna i Falun har en pressad arbetssituation och nu riktar Arbetsmiljöverket kritik mot kommunen. Vårdförbundets skyddsombud är orolig för att möjligheterna att arbeta förebyggande ska försämras ännu mer.

Mer än 400 elever per skolsköterska är olämpligt. Det anser både skolsköterskornas riksförening och skolläkarförbundet. I Falun har skolsköterskorna ansvar för i genomsnitt 560 elever och nu kräver Arbetsmiljöverket en förändring. Om inte skolförvaltningen har kommit med en åtgärdsplan senast i oktober måste kommunen betala ett vite på 30 000 kronor.

Falu Kuriren skriver i dag om att Arbetsmiljöverket anser att Elevhälsan i Falun inte har gjort tillräckligt för att åtgärda problemen i skolsköterskornas arbetssituation. Minskade resurser, fler arbetsuppgifter och otydliga prioriteringar skapar rädsla för att begå misstag i arbetet.

Omorganisation och besparingar

Skolsköterskan Gunilla Ordéus, skyddsombud i Vårdförbundet, berättar för Vårdfokus att försämringen av skolhälsovården började när en omorganisation med besparingar genomfördes för ett par år sedan. Bland annat drogs tjänsten som samordnande skolsköterska in och kommunens skolhälsovårdsöverläkare sades upp på grund av arbetsbrist.

– Den före detta skolhälsovårdsöverläkaren Olle Hillman var starkt bidragande till den goda skolhälsovård som har byggts upp här, och vi som har arbetat som skolsköterskor länge ser nu hur kvaliteten dalar. Vi hinner inte längre utföra arbetsuppgifter som vi har enligt verksamhetsprogram och metodbok. Det stressar många, säger Gunilla Ordéus.

Under våren gjordes fyra lex Mariaanmälningar mot skolhälsovården som gällde att hälsoundersökningar inte hanns med under pandemins massvaccinationer. Det har kommunen också fått kritik för från Socialstyrelsen.

Mindre förebyggande arbete

I artikeln i Falu Kuriren säger kommunens elevhälsochef att det är det brett förebyggande arbetet med deltagande i elevhälsogrupperna som skulle kunna strykas från skolsköterskornas agenda. Det anser Gunilla Ordéus är en dålig idé.

– Det är redan så att vi inte hinner arbeta förebyggande, till exempel i klasser – och det trots att vi enligt skollagen ska ha ett folkhälsoperspektiv i vårt arbete. Om vi dessutom inte ska vara med i elevhälsogruppen, där rektor, skolsköterska och kurator ingår i dag, är det riktigt illa. Det är där vi gör mest nytta, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida