Felplacerade sängar kan bli dyr affär för Region Skåne

Arbetsmiljöverket vill att förvaltningsrätten dömer Region Skåne att betala 300 000 kronor i vite för felplacerade sängar.

Det var vid inspektioner på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Helsingborgs lasarett som Arbetsmiljöverket konstaterade brott mot förbudet att placera patientsängarnas långsidor längs med väggarna.

För att det ska få ske måste det vara minst 80 centimeter mellan väggen och sängen, vilket det inte alltid var.

I Malmö gjordes inspektionen på medicin-, kirurg-, och endokrinklinikerna. På samtliga fanns det patientsängar placerade med ena långsidan mot en vägg.

I Helsingborg inspekterades två avdelningar på medicinkliniken. Där stod bland annat en säng i ett expeditionsrum med bara 57 respektive 30 centimeters fritt utrymme till en vägg. Två patientsängar stod med ena långsidan intill en vägg i korridoren. 

Ingen av sängarna var placerade som de var på grund av patienternas särskilda behov.  

Förbudet från 2009 slog fast ett vite på 200 000 kronor var gång dåvarande Universitetssjukhuset i Malmö bröt mot förbudet och 100 000 kronor var gång som Helsingborgs lasarett bröt mot det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida