Felplacerade sängar på Danderyds sjukhus kan bli dyr affär

Felplacerade sängar på Danderyds sjukhus kan bli dyr affär
Danderyds sjukhus kan tvingas betala 350 000 kronor för felplacerade sängar.

Danderyds sjukhus i Stockholm fortsätter att placera sängar i korridorerna trots förbud och föreläggande från Arbetsmiljöverket. Nu vill verket att förvaltningsrätten dömer ut vite på sammanlagt 350 000 kronor.

I slutet av november inspekterade Arbetsmiljöverket en ortopedisk och en medicinsk vårdavdelning på Danderyds sjukhus. Då vittnade både arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud om att sängar dagligen placeras i korridoren. Just den dagen stod två sängar i korridoren med ena långsidan mot väggen på ortopedavdelningen.

Medicinavdelningen hade haft två överbeläggningar men hade inte gjort några riskbedömningar, vilket Arbetsmiljöverket krävt. Enligt den biträdande chefen fanns det inga riskbedömningsblanketter på avdelningen.

Det var i januari förra året som Arbetsmiljöverket förelade Danderyds sjukhusett ett vite på 300 000 kronor om inte bristerna i arbetsmiljön var åtgärdade senast i slutet av mars.

Samtidigt förbjöd verket sjukhuset att efter den sista juni placera sängar för trångt, det vill säga med mindre fritt utrymme än 80 centimeter längs sängarnas långsidor. Också där knöts förbudet till ett vite på 300 000 kronor.

Sjukhuset överklagade och i en dom i slutet av mars sköt förvaltningsrätten upp föreläggandet till den sista juni. Domstolen satte beloppet till 200 000 kronor för varje gång arbete bedrivs utan att Arbetsmiljöverkets krav uppfylls. Plus ett vite på 150 000 kronor varje gång sängförbudet överträds.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida