Femte överbeläggningen blev droppen för redan stressad personal

Bakjouren beordrade sjuksköterskan att lägga in ännu fler patienter trots att avdelningen redan hade fyra överbeläggningar. Personalen och patienterna var stressade och förtvivlade. Situationen på den psykiatriska vårdavdelningen vid S:t Görans sjukhus i Stockholm blev ohållbar.

Det skriver chefsjuksköterskan på avdelningen i en tillbudsrapport till Arbetsmiljöverket.

Bakjouren uppmanade dessutom sjuksköterskan att kontakta tre patienter som hade permission och förlänga deras vistelse hemma.

En av de tre patienterna var redan på väg tillbaka sedan anhöriga larmat. De två andra mådde dåligt och vägrade stanna hemma utan mediciner.

Säng i samtalsrum

När sjuksköterskan förklarade situationen sa bakjouren åt henne att ställa in en extra säng i ett dubbelrum. Det skulle innebära att avståndet mellan sängarna blev mindre än tio centimeter. Därför valde sjuksköterskan i stället att lägga patienten i samtalsrummet.

Men där saknade larm och egentligen var det förbjudet att lägga patienter där eftersom två brandsläckare förvarades i det rummet

Situationen blev ohållbar för alla. På kvällen var medpatienter och personal stressade och helt förtvivlade över situationen, skriver chefsjuksköterskan i sin tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.

Erfaren kompetent personal

Överbeläggningar är enligt anmälan ett ständigt återkommande problem på avdelningen, men alla gånger är det inte lika illa som denna. Chefsjuksköterskan poängterar att personalgruppen den aktuella dagen i slutet av maj bestod av erfarna, fast anställda med formell kompetens och att avdelningen hade en grundbemanning för 15 vårdplatser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida