Fick inga garantier om Skåneambulansens arbetsmiljö

I dag möttes Vårdförbundet och Region Skåne i centrala förhandlingar kring den omdiskuterade upphandlingen av regionens ambulansverksamhet. Men några garantier om att regionens arbetsmiljöpolicy ska gälla även för underleverantörer kunde regionen inte ge.

? Vi är fortfarande inte eniga i den här delen. Men vi fick ett löfte om att vi ska få vara med och utforma kravspecifikationen för upphandlingen, säger Mats Runsten, vice ordförande i Vårdförbundet Skåne.

Förvaltningscheferna inom Region Skåne har av regiondirektören och politikerna fått besked om att allt måste göras för att minska kostnaderna. I ett beslutsunderlag som har satts samman av Kambers, regionens ambulans-, katastrof- och beredskapsförvaltning, egen förvaltningschef, Rolf Ohlander, förklarar han att en kostnadsreduktion inom regionens egen ambulansverksamhet inte är möjlig beroende på gällande arbetsmiljöpolicys inom regionen.

Tillåts inte heldygnsjour

Av arbetsmiljöskäl tillåts inte personalen inom Kamber att joura hela dygn. Dessa regler har Rolf Ohlander själv varit med och utformat tillsammans med bland annat Vårdförbundet. Trots detta föreslår han i sitt underlag att all verksamhet ska läggas ut på privata entreprenörer, som inte behöver följa de policys som gäller för regionens anställda.

Vårdförbundet reagerade kraftigt mot förfarandet.

? Det är fullkomligt horribelt. Det skulle innebära att varenda gång vi blir överens med regionen i en arbetsmiljöfråga så väljer de att lägga ut verksamheten för upphandling, sade Pia Andorff, ordförande i Vårdförbundet Skåne, dagarna innan underlaget skulle upp för beredning.

Enligt medbestämmandelagen och det samverkansavtal som finns mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivaren ska beslut av den här typen först diskuteras parterna emellan. Vårdförbundet kallades till en sådan samverkan. Men eftersom parterna var oeniga begärde förbundet en central förhandling.

Vårdförbundet yrkade att en ny entreprenör ska följa Region Skånes arbetsmiljöpolicys och riktlinjer och att detta skrivs in i den kravspecifikation som tas fram i samband med en eventuell upphandling.

Inväntade inte centrala förhandlingarna

Utan att invänta resultatet av den centrala förhandlingen beslutade politikerna redan den 18 augusti att föreslå regionstyrelsen att upphandla all ambulansverksamhet utifrån det underlag som Kamber hade tagit fram.

? Vi gjorde ingenting kommunalrättsligt som vi inte fick göra. Eftersom det var en beredning av ett förslag ansåg vi inte att vi behövde invänta den centrala förhandlingen, säger Catharina Blixen von Finecke, moderat ordförande i regionens vårdproduktionsberedning.

Vårdförbundet tycker att det är ett märkligt sätt att resonera på.

? Varför skulle vi då samverka kring underlaget? Jag har aldrig tidigare varit med om att politikerna har kört över oss på det här sättet, säger Mats Runsten.

Förbundet håller just nu på att tillsammans med regionens företrädare se över samverkansavtalet. I de skrivningarna talas det mycket om tillit.

? Den tilliten har definitivt fått sig en knäck av det sätt som det här ärendet har hanterats på, säger Mats Runsten.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida