Fick inget gehör för extra personalsatsningar i Skåne

De centrala mbl-förhandlingarna slutade i oenighet.

Den politiska majoriteten i Region Skåne har föreslagit en tilläggsbudget på 380 miljoner kronor som ska användas för att täcka underskottet i hälso- och sjukvårdens budget. Som Vårdfokus tidigare berättat stoppade Vårdförbundet och Kommunal förslaget genom att begära centrala mbl-förhandlingar.

I förhandlingarna hävdade arbetsgivaren att tilläggsbudgeten är i linje med de båda fackförbundens yrkanden och att speciella satsningar på kompetensutveckling och förbättringar av arbetsmiljön inte behöver preciseras.

Förhandlingarna slutade i oenighet och därmed är det arbetsgivarens ursprungliga förslag som gäller: 200 miljoner ska gå till rikssjukvården och den högspecialiserade vården, 120 miljoner till fördröjda effekter av samordnade verksamheter och 60 miljoner till omstruktureringar.

Så här såg Vårdförbundets yrkanden ut:

  • De som arbetar blandad tjänstgöring dag/natt ska få tillräcklig betald återhämtningstid.
  • Återinförande av schemalagd kompetensutveckling.
  • Att chefer får utbildning i Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM och ansvar och befogenheter när det gäller arbetsmiljön.
  • Erbjud Vårdförbundets medlemmar utbildning i stresshantering.
  • Minst två utbildningsdagar i patientsäkerhet under 2014.
  • Återställande av kvaliteten på introduktionen för nyanställda.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida