Fler arbetspass och mer helgarbete

Personalen på central-iva på Karolinska universitetssjukhuset i Solna är missnöjda med de nya arbetstiderna. Men en bättring kan vara på väg.

Missnöjet beror framför allt på att sjuksköterskorna tycker att lagen är alldeles för stelbent. Möjligheten till flexibla lösningar har begränsats för mycket, anser de.

– Om man till exempel vill komma ett par timmar tidigare för att arbeta undan går det inte eftersom det kan bryta mot veckovilan. Att byta ett pass för att man skulle vilja göra något annat en kväll är också nästan omöjligt, säger en av sjuksköterskorna, Åsa Bengtsson.

Biträdande chefssjuksköterskan Eva Liljestam är också kritisk.

– Att plötsligt lägga in ett möte för att diskutera en viktig fråga, till exempel vårdutveckling, går inte heller för att någon i gruppen då bryter mot veckovilan, säger hon.

Sjuksköterskorna är överens om att de har fått försämringar, bland annat fler pass i månaden och mer helgarbete.

De är också kritiska till att de inte får göra måltidsuppehåll i stället för rast. Men där får de inte stöd av vårdchefen Liz Landar.

– Det är bättre ur hälsosynpunkt att ta rast, säger hon.

Liz Landar förklarar att de först i oktober fick uppdraget att anpassa schemat till den nya lagen

– Nu ska en grupp försöka hitta en mer varaktig lösning utifrån verksamhetens behov, säger Liz Landar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida