Forskare: Sätt större press på arbetsgivarna att förebygga stress

Forskare: Sätt större press på arbetsgivarna att förebygga stress
Det måste gå att straffa arbetsgivare som inte förebygger stressrelaterad ohälsa, anser forskaren Peter Andersson.

Svenska arbetsgivare är skyldiga att förebygga stressrelaterad ohälsa, ett växande problem inte minst i vården. Men inte en enda arbetsgivare har fällts för detta arbetsmiljöbrott.

Orsaken är att reglerna är så otydliga att det är svårt för arbetsgivarna att veta vad som krävs av dem.

Lagstiftningen på arbetsmiljöområdet är föråldrad, dagens regler är i stort sett desamma som i 1889 års yrkesfareslag. Arbetsmiljöverket har gett ut över hundra specifika föreskrifter som rör den fysiska arbetsmiljön men ingen om stressförebyggande.

Efterlyser regler och sanktioner

– Det är hög tid att införa bindande regler på det psykosociala området, anser Peter Andersson, forskare vid juridiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg som har studerat arbetsgivarens ansvar i sin avhandling.

Han har också granskat vilka möjligheter bestämmelserna om samverkan mellan arbetsgivare och anställda, om tillsyn och straffansvar ger anställda och samhälle att ställa krav på arbetsgivare.  

På de flesta andra områden inom arbetsmiljölagstiftningen finns det bindande föreskrifter med tydliga sanktioner för dem som bryter mot dem, men det finns inga sådana när det gäller att förebygga stress.

Vårdförbundets medlemmar drabbas

I sin rapport om bemanningen inom vård och omsorg visade Vårdförbundet i går att arbetsgivarna kommer att belasta sin personal med ökad övertid, dubbla pass, färre vårdplatser och flyttade semestrar för att klara sommaren som tros bli en av de mest kaotiska någonsin. Erfarenhetsmässigt leder också en tuff sommar ofta till en tuff höst med senarelagda semestrar och en utsliten personal.

 – Det är helt absurt att våra medlemmar, som redan under en pressad vår har gått många extrapass, ska tvingas flytta på sin lagstadgade semester, kommenterade Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Peter Andersson försvarade sin avhandling Vidta alla åtgärder som behövs – en rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö i början av juni.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida