Forskning i världsklass försvinner

2 mars 2007

Svensk arbetsmiljöforskning hör till den bästa i världen om man ser till mängden publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Det konstateras i rapporten Utvärdering av svensk arbetsmiljöforskning som Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Fas, har gjort på uppdrag av regeringen. En fjärdedel av forskningen riskerar att försvinna när Arbetslivsinstitutet läggs ned i juli i år. Universitetens satsning på arbetsmiljöforskning är osäker.

Läs mer: www.fas.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida