Hälsocentralen i Arvidsjaur hotas med böter om inte arbetsmiljön blir bättre

Hälsocentralen i Arvidsjaur hotas med böter om inte arbetsmiljön blir bättre
I ett reportage i senaste numret av tidningen beskriver Vårdfokus de stora arbetsmiljöproblemen vid Arvidsjaurs hälsocentral. Foto: Helena Mirsch

Arbetsmiljöverket kräven att en rad åtgärder vidtas vid vårdcentralen.

”Vår arbetsplats är som en härdsmälta”. Så beskrev sjuksköterskorna vid Arvidsjaurs hälsocentral sin situation när Vårdfokus var där i slutet av förra året.

En efter en har sjuksköterskorna sagt upp sig när de inte orkat med de långvariga arbetsmiljöproblemen med stress, hög arbetsbelastning, oklara arbetsuppgifter och otillräckligt ledarskap. Följden har blivit sjuksköterskebrist och många korttidsvikarier och ännu mer problem.

Kräver omedelbara åtgärder

Men nu sätter Arbetsmiljöverket ner foten. Senast den 1 mars ska Norrbottens läns landsting ha vidtagit en rad åtgärder för att förbättra situationen, annars hotar vite på 200 000 kronor.

  • Det ska finnas rutiner så att vikarier och nyanställda får både praktisk och teoretisk introduktion innan de börjar.
  • Arbetsmängden måste anpassas till sjuksköterskebemanningen, antingen genom att tillföra personalresurser eller minska på arbetsuppgifterna.
  • Arbetsgivaren ska göra klart för varje enskild sjuksköterska vilka arbetsuppgifter som ingår och se till att alla har rätt kunskap för att kunna utföra arbetsuppgifterna.
  • Det ska finnas en chef tillgänglig som kan ge daglig stöd.

Ska göra arbetsmiljöundersökning

Dessutom ska landstinget senast i maj ha genomfört en omfattande arbetsmiljöundersökning. Den ska ligga till grund för en riskbedömning och en handlingsplan för att förebygga ohälsa bland sjuksköterskorna på hälsocentralen. Ytterligare ett vite på 200 000 kronor är kopplat även till detta krav.

Det var Vårdförbundets huvudskyddsombud som i somras lämnade in en anmälan till Arbetsmiljöverket. I september gjordes en inspektion som resulterade i svidande kritik. Arbetsgivaren har besvarat kritiken och förklarat att flera åtgärder är på gång, men Arbetsmiljöverket vill se mer konkreta resultat och har därför gjort bedömningen att det krävs ett föreläggande med viteshot.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida