Arbetsmiljö

Hälsocentraler får svidande kritik för stor arbetsbörda

Hälsocentraler får svidande kritik för stor arbetsbörda
Arbetsmiljöverket sätter press på Region Norrbotten och menar att arbetsmiljön måste bli bättre. Bild: Mostphotos

Arbetsmiljöverket har granskat hälsocentralerna i Norrbotten. Nu får 14 av 24 kritik, personalen hinner inte med allt som krävs av dem. Men HR-chefen tror mer på nya arbetssätt än att anställa fler.

18 februari 2020

Det pågår en nationell granskning av Arbetsmiljöverket på hälsocentraler som väntas bli klar i slutet av året. Där synas om vårdgivarna lever upp till kraven i den nya arbetsmiljöföreskriften som har fokus på organisation och social arbetsmiljö.

I Norrbotten får 14 av 24 av regionens hälsocentraler svidande kritik. Personalen går på knä och arbetsgivarna arbetar inte systematiskt med att följa och förbättra arbetsmiljön, som den nya föreskriften kräver.

Patienter strömmar in

­– Det märks att hälsocentralerna fått fler åtaganden. Patienterna strömmar in, och många i vårdpersonalen beskriver att de inte har tillräckliga resurser för att möta trycket, säger Åsa Sjöström Ross, inspektör på Arbetsmiljöverket i Norrbotten.

Hon menar att många av hälsocentralerna har hög arbetsbelastning och obalans mellan kraven och resurserna. Kraven på tillgänglig vård ökar, liksom på att kunna ta emot patienterna snabbare från sjukhusen.

– Nu ställer vi krav på arbetsgivarna att vidta åtgärder för att skapa balans. De ska undersöka hur situationen ser ut för olika yrkesgrupper, och ha bättre rutiner för det.

Vissa klarar det bättre

Arbetsmiljöverket ser stora skillnader mellan olika hälsocentraler, en del klarar att hålla en god arbetsmiljö för de anställda.

– Jag kan inte förklara varför vissa löser det, och andra inte alls. Det är ett geografiskt stort län och ofta svårt med läkartillgången, vilket även kan påverka andra yrkesgruppers situation.

Nu kräver Arbetsmiljöverket en uppryckning, arbetsgivaren måste införa rutiner för arbetsmiljöarbetet och systematiskt följa upp att det görs.

På en av hälsocentralerna tillsattes inte vikarier för personalen förrän efter två veckor. På hälsocentralens labb, till exempel, stod patienterna mer eller mindre i kö för provtagning. Det var inte ovanligt med 50 patienter på en förmiddag, en var femte minut.

Facket ser samma brister

Vårdförbundets ordförande i Norrbotten, Camilla Eriksson Sundberg, känner igen bilden Arbetsmiljöverket ger.

– Vi ser att våra yrkesgrupper, på hälsocentralerna är det mest sjuksköterskorna, hela tiden får fler arbetsuppgifter utan att kunna släppa några andra. Vi tackar Arbetsmiljöverket för att de pekar på samma resursbrister som vi gör gentemot arbetsgivaren.

Camilla Eriksson Sundberg, Vårdförbundet Norrbotten. Foto: Ulf Huett

Enligt henne pressas sjuksköterskorna av läkarbristen i primärvården i Norrbotten.

– Rotationen av läkare är slitsam. Stafettläkarna kan inte rutinerna på hälsocentralen utan behöver vägledning och stöttning, och den får sjuksköterskorna ge. Det här och de nya arbetsuppgifterna för att avlasta läkarna ger inte heller en direkt belöning i form av karriärmöjligheter eller löneutveckling, tyvärr.

Nu anställningsstopp

Nu står Region Norrbotten inför tuffa besparingskrav på 700 miljoner kronor, och har infört anställningsstopp och ska göra en genomlysning av alla kostnader.

När Arbetsmiljöverket efter sin tillsyn släppte sina inspektionsmeddelanden till många av hälsocentralerna i Norrbotten i december, ringde Camilla Eriksson Sundberg runt för att höra hur de förtroendevalda involverades.

– En del hade fått sitta med arbetsgivaren och diskutera, andra inte, vilket är lite obehagligt, för vi i facket ska vara med i det här arbetet.

Regionen har fått respit till nu i februari för att återkomma med åtgärder. Nu finns en rädsla hos Vårdförbundet att regionen kommer att lämna ett standardsvar för alla hälsocentraler.

– Jag vill inte se ett flummigt svar med löften om att fixa rutiner för arbetsmiljöarbetet. Övertiden minskar inte och man blir inte mindre trött bara av att det finns rutiner. Rutinerna ska efterlevas också.

Regionen tar till sig kritiken

Från regionens sida medger HR-chefen Mari Conrad att det behövs en skärpning.

– Vi behöver ta till oss den här kritiken. Det är allvarliga anmärkningar de kommer med. Det som var genomgående för hälsocentralerna är att vi brister i rutinerna. Vi har inte gjort det lätt för cheferna att följa upp arbetsmiljöproblemen.

Hon berättar att regionen nu skapat en checklista för hur man arbetar utifrån den nya föreskriften, som ställer ökade krav på arbetsgivarna att ansvara för en god psykosocial arbetsmiljö.

­– Vi trodde att vi hade rutiner, men vi behöver ta ett omtag. Vi behöver efterleva att vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

Hon nämner att det är olika förutsättningar inom regionen. Ett arbetssätt i en del av regionen behöver inte vara det bästa för alla. I till exempel Kiruna och Luleå har det varit svårt att rekrytera allmänläkare.

Blir det mer personalresurser till hälsocentralerna nu?

– Överlag har primärvården i Norrbotten en bra bemanning. Men kompetensförsörjningen varierar. Jag tror att det handlar mer om att titta på nya arbetssätt och metoder, se hur vi kan kompetensväxla och göra tydliga prioriteringar.

Föreskrift för social arbetsmiljö

Den föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket utgår från i granskningen av landets vård- och hälsocentraler heter AFS 2015:4. Den började gälla 31 mars 2016 och reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida