Halv miljon i vite utdömt för arbetsmiljön på Sundsvalls sjukhus

Förvaltningsrätten gick på Arbetsmiljöverkets linje. Nu måste landstinget Västernorrland betala en halv miljon i vite för att man inte har kommit till rätta med överbeläggningarna på strokeenheten på sjukhuset i Sundsvall. Onödig utgift, tycker Vårdförbundet.

– Vi har en väldigt ansträngd ekonomi i Västernorrland och en halv miljon kronor är mycket pengar som hade kunnat användas i vården om man hade gjort det Arbetsmiljöverket krävde, kommenterar Irja Aliranta, styrelseledamot i Vårdförbundet Västernorrland. Det känns framför allt som en väldigt onödig utgift.

Problemen med hög arbetsbelastning och överbeläggningar har pågått länge på strokeenheten 25B. I december förra året gjorde Arbetsmiljöverket sin första inspektion och under våren gjorde man flera som visade att de åtgärder landstinget tänkt genomföra inte var gjorda. Det var då som verket vände sig till Förvaltningsrätten för att få vitet utdömt.

– Jag vet att ledningen har gjort en del, men inte tillräckligt, och personalen är slutkörd och stressad. Vi fortsätter förstås att jobba för att personalen ska få en dräglig arbetsmiljö, säger Irja Aliranta.

Strokeenheten är inte den enda verksamheten på sjukhuset med omöjliga arbetsvillkor och ständiga överbeläggningar, och flera har fått förelägganden, till exempel mammografienheten.

För bara drygt en månad sedan konstaterade Socialstyrelsen att de åtgärder sjukhusledningen satt in inte räckte för att åtgärda de krav myndigheten ställt efter flera inspektioner. Överbeläggningarna är fortfarande för många på flera kliniker och fortfarande finns det brister i vårdhygien och planering. Socialstyrelsen kommer därför att göra nya inspektioner.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida