Handeksem tycks öka i vården

Handeksem tycks öka i vården
Problemen med handskar i vården ökar. Arkivbild: Mostphotos

Svenska hudläkare ser en ökning av eksemproblem hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Det flitiga användandet av skyddshandskar verkar ge allt fler problem. Frågan är varför?

7 februari 2013

– Handskproblem har alltid funnits i sjukvården. På 1990-talet var det framför allt latex i handskarna som gav problem. Nu tycker vi oss ha noterat att vi åter igen har fler patienter från vårdsektorn med eksem och vill ta reda på varför, säger Magnus Lindberg, professor på hudkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro och ordförande för Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi.

Varför de besvärliga problemen med handeksem börjar komma tillbaka ska diskuteras på ett nationellt seminarium i Örebro i början av mars. I dag används framför allt handskar av syntetgummi och andra syntetmaterial i vården. Materialet kan vara en bidragande orsak till problemen, men det kan även handla om rutiner, handhygien, arbetsbelastning eller andra arbetsmiljöproblem.

Målet med seminariet om handskar i vården är att uppdatera kunskapsläget om handeksem och handskar i sjukvården och diskutera hur man bör gå vidare med kunskapsspridning och nationella riktlinjer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida