Handledning och kamratstöd bra för hälsan

Enligt en arbetsmiljöundersökning visade en fjärdedel av personalen på en kvinnoklinik tecken på psykisk ohälsa. Forskare från Centrum för allmänmedicin, Cefam, i Stockholm tog reda på vad de behövde för att må bättre.

– Vi har kartlagt vilka specifika belastningar de hade på just den här kliniken. Sedan har vi skräddarsytt ett åtgärdspaket efter diskussioner med de anställda, säger Hans Michélsen, psykolog vid Cefam.

Svåra cancerfall, missfall och komplicerade aborter var sådant som personalen tyckte var särskilt tungt. Bland de åtgärder de önskade sig ingick handledning kring etiska dilemman, hjälp med hur man hanterar komplicerade patientärenden och kamratstöd.

Dessutom tog forskarna fram ett nytt program för psykologiskt stöd som innehåller avvikelserapportering, krishantering och stöd vid anmälningsärenden.

När insatserna utvärderades efter ett år mådde alla på klinken något bättre. Avsevärt mycket bättre mådde den tredjedel av de anställda som ingick i åtgärdsprogrammet.

Rapporten heter Att förebygga psykisk belastning i sjukvårdsarbete – ett interventionsprojekt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida