återhämtning

Här kan man välja att jobba bara helg

Här kan man välja att jobba bara helg
Den som går på helgtjänstgöring vid Västmanlands sjukhus i Västerås jobbar 24,5 timmar fredag till söndag med heltidslön. Arkivbild: Mostphotos.

På Västmanlands sjukhus får de som jobbar helg heltidslön för 24,5 timmars arbete och är sedan lediga resten av veckan. Det är en av flera åtgärder för att få bättre arbetsmiljö och hälsosamma arbetstider.

29 november 2019

? För oss handlar det om att ha en arbetsmiljö så vi kan behålla våra medarbetare, säger Christian Törnqvist, HR-strateg som arbetar med kompetensförsörjning i Region Västmanland, till arbetsmiljöforskning.se.

En radikal åtgärd för att minska övertiden på helgerna var att införa riktigt bra kompensation för de som arbetar helg så att fler skulle välja det. Helgtjänstgöring fredag-söndag innebär nu 24,5 timmars arbete med heltidslön och ledigt resten av veckan. Så arbetar man under 5-20 veckor beroende på hur man väljer att lägga sitt schema.

? Det är en fantastisk arbetstidsförkortning som ger återhämtning i kvadrat för individen. Och vi städade bort övertidskostnaden för helgerna, säger Christian Törnqvist.

Vårdförbundet krävde heltidslön

Vårdförbundet sade ja när arbetsgivaren ville införa helgtjänstgöringen, men ställde heltidslön som krav, trots att arbetstiden bara bli 24,5 timmar.

– Vi tycker det här är en jättebra möjlighet för dem som har behov av att gå ner i tid. Att jobba bara helg blir ett sätt att få fler lediga dagar och mer tid för återhämtning och vi tycker att det har fungerat bra, säger Jani´ Stjernström, ordförande för Vårdförbundet i Västmanland.

Hon ser det som en del i arbetet med hållbart yrkesliv och poängterar att de som jobbar helg inte ska ringas in i veckorna när det fattas personal. De som jobbar enbart helg ska också bara göra det i perioder, inte under ett helt år.

Nya riktlinjer för hälsosamma arbetstider

Vårdfokus har tidigare berättat om att en liknande modell har införts på flera avdelningar vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Modellen med enbart helgtjänstgöring är en del av nya gemensamma riktlinjer för hälsosamma och hållbara arbetstider som införts i Region Västmanland. Riktlinjerna bygger på forskning om arbetstider och Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.

  • Undvik komprimering av scheman, inte för många arbetsdagar i följd, eftersträva 3-4 arbetsdagar.
  • Eftersträva 11 timmar mellan passen.
  • Undvik långa arbetspass. Nattpass bör inte vara längre än 10 timmar, dagpass 8 timmar.
  • Lediga dagar ska vara utspridda i schemat.
  • Medsolsrotation.
  • Få starttider och få antal turer att välja mellan.
  • Inflytande över arbetstidsförläggningen.
  • Viktigt i schemaläggningen att hänsyn tas till medarbetarens behov av vila och återhämtning efter nattarbete.

Vill få bort korta vilotider

? Vi har skapat förutsättningar för att ta bort korta vilotider i schemat. Det är viktigt att man får vila mellan passen, säger Erica Norling, till arbetsmiljöforskning.se. Hon är specialistsjuksköterska på barn- och akutkliniken och bemanningskoordinator.

Att gå från ett kvällspass till ett morgonpass är fortfarande vanligt på många arbetsplatser inom vården. Vårdfokus har nyligen skrivit om att det kommer allt fler studier som visar på att det är riskfyllt att ha kort vila mellan passen.

Kortare nattarbetstid avtalad

En annan åtgärd för bättre återhämtning är att Region Västmanland avtalat med Vårdförbundet om kraftigt sänkt nattarbetstid. Ett nattpass ger fyra timmars arbetstidsförkortning, max två nattpass i veckan.

? Det har gjort att fler väljer nattpassen och vi har kö till veckoslutstjänsterna. Varje vecka får vi glada meddelanden om medarbetare som hunnit återhämta sig och upplever bättre hälsa, säger Erica Norling.

Läs också: När jobbet går i tretakt

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida