smittskydd

Här krävs mer än munskydd vid vård av covidsjuka

Här krävs mer än munskydd vid vård av covidsjuka
Andningsskydd vid vård av covidpatienter rekommenderas i två regioner. Foto: Getty images

I två regioner har rutinerna nu ändrats så att vårdpersonal ska ha andningsskydd istället för kirurgiskt munskydd när de vårdar personer med bekräftad covid-19 under deras första vecka med symtom.

I veckan har Vårdfokus berättat om hur frågan om covid-19 kan smitta via luften får stor betydelse för valet mellan kirurgiskt munskydd och andningsskydd i vården av covidpatienter.

Regionernas avdelningar för vårdhygien och smittskydd har hittills haft ungefär samma skrivningar som Folkhälsomyndigheten. De beskriver det nya coronaviruset som en droppsmitta som framför allt smittar vid nära kontakt. De har som rutin vid vård av covidpatienter att kirurgiskt munskydd och visir ska användas, om det inte rör sig om aerosolbildande arbetsmoment som intubering, hjärt-lungräddning, tracheotomi.

Region Västerbotten och Region Uppsala har däremot valt att höja skyddsnivån. Det här får stor betydelse inte bara inom sjukhusvården, utan även i den kommunala omsorgen som bygger sina råd på regionernas riktlinjer.

Västerbotten var först med att införa en högre skyddsnivå för personal som vårdar covidpatienter. De första sju dagarna efter att patienten insjuknat rekommenderar de att andningsskydd FFP2, FFP3 eller motsvarande används i stället för munskydd typ IIR.

Munskydd eller andningsskydd

  • Munskydd av typ II och IIR kallas ofta kirurgiska munskydd. De kan hindra partiklar som finns i utandningsluften. De skyddar alltså inte bäraren, utan snarare den som hanteras, alltså patienten. Typ IIR skyddar även mot stänk.
  • Andningsskydd skyddar bäraren. Filterskydd har ett filter som avskiljer skadliga ämnen och partiklar, till exempel virus. De vanligaste har beteckningen FFP1, FFP2 och FFP3.

Extra försiktighetsåtgärd

Det här är en extra försiktighetsåtgärd, skriver Region Västerbotten i sina riktlinjer.

Vårdhygien i Region Uppsala har följt efter. Så här skriver Vårdhygien Uppsala:

Den nya rekommendationen är att du använder ett andningsskydd istället för ett kirurgiskt munskydd när du vårdar personer med bekräftad covid-19 under deras första vecka med symtom. Rekommendationen gäller om den sammanlagda arbetstiden inom två meter från personer med covid-19 är mer än en timme per arbetspass. Den nya rekommendationen är en extra försiktighetsåtgärd.

Ett andningsskydd kan ge ett extra skydd i den situationen, anser regionens smittskyddsexperter och förklarar att smittsamheten är störst under de första sju dygnen och den mängd virus vårdpersonalen utsätts för beror både på avstånd och hur länge man är nära den smittade personen.

Men att det skulle innebära att det nya coronaviruset är luftburet vill de ändå inte slå fast i Uppsala. ”Covid-19 sprids inte på samma sätt som andra luftburna infektioner (till exempel mässling). Viruset som orsakar covid-19 sprids med droppar från en smittsam persons luftvägar. Det är inte klarlagt i vilken grad små virusinnehållande droppar (aerosoler) bidrar till smittspridningen”, skriver Vårdhygien Uppsala på sin sida.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida