Hårdare och snabbare straff för arbetsmiljöbrott

Hårdare och snabbare straff för arbetsmiljöbrott
Hårdare tag mot arbetsmiljöbrott, det blir konsekvensen av ett nytt riksdagsbeslut. Arkivbild: Colourbox

Den arbetsgivare som inte följer arbetsmiljölagen kan få upp till en miljon i straffavgift - utan en långdragen rättslig process.

Det står klart efter att riksdagens ställt sig bakom regeringens förslag om att höja beloppet för sanktionsavgifter, från dagens 100 000 kronor, till en miljon kronor.

I samma beslut ingår också att bötesbeloppet oftare ska ersätta straff så som böter eller fängelse. Anledningen är att det många gånger är enklare att använda sanktioner än att försöka få en arbetsgivare fälld i en domstol.

Bakgrunden till regeringens förslag är att endast en fjärdedel av alla anmälda arbetsmiljöbrott leder till någon påföljd. Om någon fälls utdelas oftast låga böter. Med det nya systemet hoppas riksdagen komma runt den problematiken.

Straff ska fortfarande behållas på vissa områden i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen. Bland annat när det gäller arbete för minderåriga underlåten anmälan av olyckshändelse, lämnande av oriktig uppgift till Arbetsmiljöverket, borttagande av skyddsanordning, liksom brott mot vissa arbetstidsregler.

Reglerna träder i kraft den 1 juli 2014.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida