Helsingborg. Lasarett får betala dyrt för felplacerade sängar

Helsingborgs lasarett tvingas betala 100 000 kronor i vite för att utrymmet mellan sjukhussängarna är för litet. Vid en inspektion i april 2009 förbjöd Arbetsmiljöverket sjukhuset att överträda arbetsmiljölagens krav på att det måste finnas minst 80 centimeters arbetsutrymme längs långsidorna vid varje sjukhussäng. Eftersom sjukhuset inte kom till rätta med de felplacerade sängarna får man betala. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida