HELSINGBORG: Politiker ställdes mot väggen av medlemmar

Sjuksköterskor i Helsingborg får betala med tre veckors gratis arbete när regionen har ont om pengar. Känslorna är upprörda och politiker ställdes till svars vid ett möte.???

29 oktober 2009

På Helsingborgs lasarett har arbetsgivaren sagt upp ett uppskattat lokalt arbetstidsavtal. Från och med nästa år får sjuksköterskorna och undersköterskorna arbeta lika många timmar som alla andra i regio­nen. Hittills har arbetsgivaren inte gått med på att då också ge dem samma ersättning som på de andra sjukhusen. Det har inte minskat ilskan över att tvingas arbeta varannan helg, vilket nu är infört för att spara pengar både på Helsingborgs lasarett och Universitetssjuk­huset i Malmö.?

Vårdförbundet bjöd därför i mitten av oktober in politiker till ett möte med medlemmar i Skåne på Dunkers kulturhus för att om möjligt få förståelse för problemen; mer arbete för samma pengar. Och de 130 medlemmarna som hade kommit till mötet skrädde inte orden. Enligt medlemmarnas uträkning betyder det uppsagda avtalet att de nu måste arbeta gratis 22 dagar per år, eller uttryckt på ett annat sätt: lönen sänks med 12,5 procent.?

Regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (m) svarade att just den frågan ska lösas i förhandlingar mellan arbetsgivaren och Vårdförbundet. Men Vårdförbundets ordförande i Skåne, Pia Arndorff, förklarade att eftersom arbetsgivaren hela tiden hävdar att inget annat gäller än de normer som regio­nen redan har fastställt så är det meningslöst att förhandla.?

– Det enda de vill är att vi ska sätta våra namn på papperet. Samma dag som vi erbjuds förutsättningslösa diskussioner kommer vi att sitta vid förhandlingsbordet igen, sa hon.??

Frågorna från publiken var många: »Hur många patienter ska råka illa ut innan ni förstår att ni måste göra någonting?« »Vi ska hela tiden ta emot flera patienter men samtidigt blir vi allt färre sjuksköterskor, hur har ni tänkt egentligen?« Jerker Swanstein gjorde klart att ekonomin är överordnad det mesta. ?

– Det innebär naturligtvis inte att vi struntar i personalen. Men ingen går oskadad genom den situation som vi just nu befinner oss i, sa han.?

Men han hänvisade till sjukhusens och förvaltningarnas chefer. Regionpolitikerna tar bara de övergripande besluten, var hans budskap. ?

Från publiken möttes han då av: »Ni skyller på cheferna, men cheferna skyller på er. Varför kan ingen ta ansvar?«?

Efter frågestunden med den borgerliga majoritetens representanter fick publiken möta oppositionen, i form av socialdemokraterna Ingrid Lennerwald och Uno Aldegren. Som väntat blev frågorna något snällare. Men om svaren blev så mycket tydligare är tveksamt. Däremot konstaterade oppositionen att om de vinner nästa val i regionen så höjs landstingsskatten med minst 45 öre.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida