Helsingborg riskerar få ny miljon i vite

Helsingborg riskerar få ny miljon i vite
Helsingborgs lasarett riskerar nu att få betala ytterligare en miljon för patientsängar i korridorer. Foto: Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har begärt att Förvaltningsrätten återigen ska utdöma en miljon kronor i vite för felplacerade sängar vid Helsingborgs lasarett. Vid en inspektion i början av april fanns flera sängar placerade i korridorer.

23 april 2012

Patientsängarna stod i korridorer på fyra avdelningar vid medicinkliniken. Eftersom de hade långsidan mot väggen fanns inte det fria arbetsutrymme på minst 80 cm som krävs.

Helsingborgs lasarett har länge haft problem med överbeläggningar som fått stora konsekvenser för både patienter och personalens arbetssituation. I höstas höjde Arbetsmiljöverket vitesbeloppen kraftigt till en miljon kronor varje gång som lasarettet överträder förbudet att placera patientsängar på annat sätt än att det finns minst 80 cm fritt arbetsutrymme på båda sidor.

Men inte ens det höga vitesbeloppet tycks leda till någon förändring. Det här är andra gången som Helsingborgs lasarett krävs på en miljon kronor i böter, ytterligare ett ärende ligger sedan tidigare hos Förvaltningsrätten för avgörande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida