Heltid blir deltid när lasarettet ska spara

- Vi förstår att något måste göras åt de skenande kostnaderna, men tänker inte acceptera att den nödvändiga besparingen sker genom att heltidstjänster skärs ner till deltidstjänster, säger Maria Ahlmark, ordförande för Vårdförbundets avdelning Gotland.

Enligt Maria Ahlmark har Gotlands kommun antagit en framsynt jämställdhetspolicy. Hon påpekar att lasarettets agerande i högsta grad strider mot den. 

– Det är otidsenligt, ofattbart, och fullständigt oacceptabelt. Vuxna människor har rätt att kunna försörja sig på sitt arbete. Något liknande skulle de aldrig våga föreslå i industrin. Det är vår absoluta plikt som facklig organisation att markera, säger hon.

Anmäla intresse för tre tjänster

Bakgrunden är det sparbeting på 40 miljoner kronor som presenterades i februari. Antalet vårdplatser på Visby lasarett ska minska med 22, avdelningar och kliniker ska slås ihop.

I den så kallade tjänstekatalogen framgår det att flera heltidstjänster har gjorts om till deltid och de fast anställda uppmanas att anmäla intresse för tre tjänster.

– Arbetsgivarens intention var god, en chans att pröva något nytt. De anställda får komma med önskemål om avdelningar de skulle vilja arbeta på. Men den intresseanmälan de ska fylla i är formulerad så att det kan tolkas som om de ska söka sina egna tjänster. Det har skapat en enorm frustration där många tror att de sitter löst, hävdar Maria Ahlmark.

Förhandlingar enligt medbestämmandelagen

Hon tycker att det hade varit bättre om arbetsgivaren hade börjat omställningsarbetet med att tillsammans med Vårdförbundet medlemmar hitta nya och kreativa lösningar. 

– Vi har starkt, kompetent yrkesfolk på lasarettet som hade kunnat komma på väldigt bra lösningar. Men det här agerandet har lett till att många medlemmar är rädda och då får de inga bra idéer.  

Vårdförbundet har försökt att inom ramen för det samverkansavtal som finns med arbetsgivaren komma överens om hur omställningen ska ske. Det har misslyckats.  I stället har förhandlingar utifrån medbestämmandelagens bestämmelser satts igång. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida