»Herregud!« säger psykologen

Psykologen Björn Karlson är minst sagt överraskad och utbrister »herregud« när han ser hur enormt många och varierande arbetsmoment Petra Augustinsson hinner utföra under sin dag, där hon rör sig i allt snabbare takt genom korridorerna.

För att se hur Petra reagerar på den stress hon utsätts för under en arbetsdag och en vanlig vecka tog vi hjälp av forskare vid enheten för arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Lund. Björn Karlson var en av dem som hjälpte oss.

Själva hade vi tänkt att vi skulle mäta kortisolhalterna i Petras saliv. Men Björn Karlson avrådde eftersom han menar att värdena skiljer sig stort från individ till individ och att kortisoltest lämpar sig bäst på gruppnivå. När han fick se hur Petra har det på jobbet blev han dock fundersam.

– Det kanske trots allt hade gett en del, med tanke på hur intensivt hennes arbete är.

Under veckan fick Petra göra självskattningar av hur hon upplevde sin sömn, sin mentala trötthet, hur fysiskt ansträngd hon kände sig, hur ofta hon blev avbruten, hur tidspressad hon kände sig, vilken känsla hon hade av att inte räcka till och hur ofta hon tänkte på jobbet hemma.

När det gäller hur belastad hon känner sig når hon inte maxtaket någon dag. Men att hon vissa dagar känner sig ordentligt pressad går inte att ta fel på. Petra tycks dock lätt kunna släppa jobbet när hon väl har stämplat ut.

Varken Björn Karlson eller hans forskarkolleger vågar dra slutsatsen att hon är överbelastad. Tvärtom visar inte minst sömndiagrammet att hon under ledigheten snabbt tar igen den sömn hon går miste om när hon arbetar, vilket är viktigt. Petras nattsömn efter en arbetsdag är i genomsnitt sju timmar och efter en ledig dag åtta timmar, vilket anses normalt. Senare års forskning har visat att vid för kort sömn (ständigt mindre än sex timmar) finns en ökad risk för allvarliga hälsoeffekter och för tidig död.

För att mer objektivt kunna studera kvaliteten på Petras sömn bar hon under en veckas tid ett armband med en inbyggd accelerator (aktigraf) som känner av hur armen rör sig. När man verkligen sover är armen huvudsakligen helt stilla. Det visade sig att när Petra väl sover så gör hon det på ett effektivt sätt, vilket är positivt.

Den tisdag då vi följde Petra bar hon ett mobilt ekg som mäter hjärtfrekvensvariabiliteten. Metoden ger ett grovt mått på hur stort påslaget är från det sympatiska respektive parasympatiska nervsystemet vid olika tider på dygnet.

Det är tydligt att Petra är engagerad i sitt jobb men att hon samtidigt ofta känner sig pressad av det höga arbetstempot. Vissa dagar är hon på gränsen till slutkörd.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida