Hovrätten fastställde tingsrättens friande dom i TBC-fallet

Hovrätten fastställde tingsrättens friande dom i TBC-fallet
Enligt hovrätten är det inte bevisat att sjuksköterskan smitttades med tbc på grund av felaktiga rutiner med munskydden. Foto: Arkivbild: Olsson

Åklagaren i tbc-målet förlorade åter i hovrätten. Den håller med om att sjuksköterskan smittats med tbc av sin patient men anser det inte bevisat att det skedde genom återanvändningen av engångsskydden. Tingsrättens friande dom mot den åtalade verksamhetschefen står därmed fast.

Återanvändningen av engångsskydden kan vara en förklaring till att sjuksköterskan smittades med tbc, men det finns andra förklaringar som är lika sannolika skriver Hovrätten över Skåne och Blekinge i domen som fastställer Kristianstad tingsrätts dom.

Visserligen har man inte hanterat engångsskydden som tillverkaren angett, men det ger i sig inget säkert svar på om det innebar en så förhöjd smittorisk att det går att dra slutsatsen att sjuksköterskan smittades för att hon återanvände engångsskyddet, skriver rätten.

Inte bevisat

Åklagaren har enligt rätten inte bevisat sitt påstående att sjuksköterskan sannolikt smittades för att andningsskyddet återanvändes och då förlorade sin skyddsfunktion. Hovrätten ser därför ingen anledning att gå in på vilka skyldigheter verksamhetschefen som ansvarig för arbetsmiljön har haft och huruvida han fullgjort dessa.

Det var i oktober förra året som den dåvarande verksamhetschefen på infektionskliniken på Centralsjukhuset i Kristianstad åtalades för att ha orsakat en sjuksköterskas sjukdom genom att inte ta sitt arbetsmiljöansvar. Sjuksköterskan insjuknade 2009 med tbc. Hon misstänkte själv att det berodde på att hon hade följt rutinen med att återanvända andningsskydd avsedda för engångsbruk då hon vårdade en patient med smittsam tuberkulos. Återanvändning av andningsskydd för engångsbruk var rutin på flera håll i landet.

Friades i tingsrätten

I november friade tingsrätten verksamhetschefen för brott mot arbetsmiljölagstiftningen. Återanvändningen stred varken mot Vårdhygien Skånes rutiner eller praxis i landet, enligt domen

Verksamhetschefen var ansvarig för arbetsmiljön på kliniken och han gjorde inte en så systematisk och detaljerad analys av smittoriskerna som regelverket krävde. Fast även om han hade gjort det är det inte troligt att det skulle ha lett till en rutin som förbjöd återanvändningen av andningsskydd, skrev tingsrätten.

Åklagare Lotten Loberg överklagade beslutet. Hon ansåg att det fanns ett stort behov av vägledning när orsakssambandet mellan en arbetsmiljöbrist och en sjukdom ska bedömas.

Inför förhandlingarna i hovrätten hävdade hon att kunskapen att skydden bara ska användas en gång fanns i landet då sjuksköterskan insjuknade. Så försvarets tal om att man följt praxis för att de haft samma rutiner om återanvändning på två andra ställen tyckte hon inte höll. Men det räckte uppenbarligen inte för att övertyga hovrätten.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida