Hudmottagningen i Karlstad får mer personal efter Arbetsmiljöverkets granskning

Tillfälligt högre bemanning och ett nytt schema. Det är ett par delar i landstingsledningens åtgärder för att lösa arbetsmiljöproblemen på hudmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad.

Vårdförbundets, Kommunals och SKTF:s skyddsombud på hudmottagningen anmälde landstinget till Arbetsmiljöverket i april. Orsaken var att de tyckte att arbetsbelastningen var ohållbart stor.

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på hudavdelningen och begärde att landstinget skulle redovisa vilka åtgärder man tänkte vidta för att minska arbetsbelastningen.

”Sett över problemen

Landstinget svarar nu att man har sett över problemen tillsammans med en personalgrupp och har inlett arbetet med att förbättra arbetssituationen.

Bland åtgärderna finns en tillfälligt ökad bemanning av sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare fram till den sista oktober. Hur bemanningsbehovet ser ut därefter, sedan man infört ett nytt arbetssätt med teamarbete, ska analyseras.

Nytt schema

Ett nytt schema håller på att tas fram, och chefen får stöd av en halvtids biträdande chef, eftersom arbetsmängden enligt landstingsledningen har ökat bland annat på grund av ny verksamhet. Till slut säger landstingsledningen att den ombyggnad av lokalerna som krävs för att införa ett nytt arbetssätt pågår som planerat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida