övertidsarbete

Hundratusentals fler övertidstimmar förra året

Hundratusentals fler övertidstimmar förra året

Under pandemiåret 2020 ökade övertiden för vårdpersonal i regionerna till sammanlagt sex miljoner timmar, vilket beräknas kosta 3,2 miljarder kronor. Störst är ökningen bland sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.

Övertid på grund av bristande bemanning var ett stort problem i vården långt innan pandemin. Vårdfokus granskning från 2016 visade att redan då arbetade Vårdförbundets yrkesgrupper tre miljoner timmar övertid, vilket motsvarar den normala arbetstiden för de fyra yrkena i en region stor som Gävleborg.

Men pandemin spränger alla gränser. Sammanlagt arbetade vårdpersonal cirka sex miljoner timmar övertid förra året, vilket är en ökning med drygt 600 000 timmar från 2019. Störst andel stod sjuksköterskor, undersköterskor och läkare för.

Kostanden för övertiden ökade med 500 miljoner kronor, från 2,7 miljarder år 2019 till 3,2 miljarder kronor förra året. Det visar en kartläggning som tidningen Dagens Samhälle har gjort, där 20 av 21 regioner ingår.

Ökad sjukfrånvaro en förklaring

Pandemin har påverkat vården på flera sätt. Dels har det blivit betydligt mer att göra för vissa yrkesgrupper som det redan råder brist på. Men det har också varit höga nivåer av sjukfrånvaro som behöver täckas upp.

Vårdfokus kartläggning från i höstas visade att i oktober/november hade Vårdförbundets medlemsgrupper samt undersköterskor och läkare två miljoner fler sjuktimmar än under hela 2019. Prognosen pekade på att det kunde landa på fyra miljoner fler sjuktimmar. Det är framför allt sjukskrivningar kortare än 60 dagar som ökat rejält under året.

– Övertiden steg främst under sommaren 2020 och under ”andra vågen”, då vi återgått till ordinarie schema samtidigt som frånvaron var fortsatt hög. Sjukfrånvaron, liksom vab och frånvaro för att undvika smittspridning, låg på höga nivåer under hela året vilket ytterligare har försvårat bemanningen, säger Therese Deutsch, HR-chef i Region Västmanland, till Dagens Samhälle.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida