Hur behandlar vi varandra på jobbet?

Att behandla varandra med respekt i arbetsgruppen handlar bland annat om att: Inte ge den andre rätt om du inte tycker likadant. Inte ge oförtjänt beröm. Inte slå fast vad som är sant när det gäller attityder och värderingar. Ge uttryck för osäkerhet och tvivel. Det skriver lektorn i organisations-psykologi, Cristian Lima, i boken Kommunikation, organisation och ledarskap. www.liber.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida