Inflytande gör arbetsmiljön säkrare

Bovarna bakom arbetsmiljöproblemen på europeiska arbetsplatser är framför allt stress och olyckor, visar en ny undersökning. Och viktigast för en bättre arbetsmiljö är att anställda får vara med och bestämma.

19 januari 2011

När tusentals chefer och skyddsombud i 31 EU-länder fick svara på frågor om arbetsmiljö toppade stress och olyckor listan över de största arbetsmiljöfarorna på Europas arbetsplatser.

På tredje plats kom belastningsskador och därefter buller och vibrationer. Hot, våld, trakasserier och mobbning fick också höga siffror, skriver TCO-tidningen.

Undersökningen, som är gjord av Europeiska arbetsmiljöbyrån, visar också att de anställdas inflytande och deltagande på arbetsplatsen är viktigt för en bra arbetsmiljö.

Sverige i topp

Bland Europas chefer är det bara 40 procent som är med och diskuterar arbetsmiljöfrågor regelbundet, trots att de flesta anser att deras medverkan är viktigt. I Sverige engagerar sig 65 procent av cheferna regelbundet i arbetsmiljöfrågor, vilket är mest i EU.

Sverige ligger också långt fram, på en tredjeplats efter Irland och Storbritanninen, när det gäller arbete med att hantera mobbning, trakasserier, stress och våld på arbetsplatserna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida