Inspektion på gång: Här lyfts problemen som inte syns i checklistorna
Vårdenhetschef Katarina Eriksson leder den lilla delegationen av arbetsmiljöinspektörer och fackliga genom den nybyggda ortopedavdelningen. Foto: Chris Anderson
Arbetsmiljö

Inspektion på gång: Här lyfts problemen som inte syns i checklistorna

Larmen om hög belastning och etisk stress ökar. Arbetsmiljöverket synar nu alla akutsjukhus i en unik granskning. Hittills har varje besök lett till krav på förbättringar. Vårdfokus följde med inspektörerna till Nyköpings lasarett.

Vårsolen gassar in genom stora fönster när en delegation av inspektörer och fackligt förtroendevalda följer enhetscheferna genom korridorerna på ortopedavdelningen. Arbetsplatsen är nybyggd, ljus och rymlig.

Vi har fått vara med och rita hela miljön på avdelningen.

Vårdenhetschef Katarina Eriksson
”Numera står garderoberna utanför vårdsalarna, allt är nära till hands och slipper slängas om det uppstår en infektion på salen”, förklarar Katarina Eriksson. Foto: Enikö Arnell-Szurkos

Vårdenhetschef Katarina Eriksson öppnar en garderob utanför en av salarna och alla stannar till. Inspektörerna kikar in. I garderoben är de rena kläderna, blöjorna och annat material snyggt radade, vikta och uppmärkta.

– Numera har vi allt utanför rummen och tar bara in det vi behöver. Under pandemin fick vi ju slänga allt i garderoberna i salar där någon smittad patient låg, förklarar Katarina Eriksson och lägger till med stolthet i rösten:

– Vi har fått vara med och rita hela miljön på avdelningen.

Gruppen vandrar vidare och inspektörerna uttrycker sin uppskattning under turen. De nickar, ler och ställer frågor.

Berättelsen om den psykosociala arbetsmiljön står i skarp kontrast till de strålande lokalerna. Den förmedlas i ett mötesrum där elva personer tar plats.

Här finns representanter från samtliga personalgrupper, fackliga, skyddsombud och chefer. Inspektör Maria Tell inleder med en presentation av Arbetsmiljöverkets syfte med dagens besök.

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket har ökat

Inspektionen är en del av ett landsomfattande projekt. Anledningen är att arbetsmiljön har försämrats för sjukvårdspersonalen under och efter pandemin. Inget sjukhus eller region kan stoltsera med några nämnvärda undantag.

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket har ökat stort under de senaste åren med beskrivningar om en allt högre arbetsbelastning, etisk stress och oförutsägbarhet i planeringen på många håll.

– Det är ett systemfel någonstans och det vill vi påvisa, har Malin Cato, projektledare på Arbetsmiljöverket, tidigare sagt till Vårdfokus.

Ett engagerat möte som inspektör Maria Tell leder. Hon lämnar också mycket tid och utrymme för personalens berättelser och frågor. Foto: Chris Anderson

I mötesrummet på Nyköpings lasarett pratar inspektörerna om den större bilden, om ökande arbetsrelaterade besvär hos personal i kontaktyrken. Belastning som kan leda till trötthet och utmattning. Maria Tell säger:

– Det finns en risk att man blir ett organisationsplåster. Att man tänjer sig.

Flera i rummet nickar igenkännande. De räcker upp handen, ställer frågor och innan inspektörernas presentation riktigt avslutats har personalen tagit över ordet.

Deras diskussion och problemformuleringar tillåts ta plats, inspektörerna lyssnar intresserat och antecknar. Här kommer allt fram som inte syns i checklistorna. Problem sprungna ur beslut högre upp i ett system som personalen inte alltid rår över.

Svårt att lägga schema med många vakanta tjänster

På ortopedavdelningen fattas många sjuksköterskor. Åtta tjänster är vakanta och täcks av hyrsköterskor trots att det egentligen är hyrstopp i Region Sörmland. Genom en dispens, som måste sökas på nytt var femte vecka, har cheferna ändå lyckats lägga ett schema. Men det är tajt.

– Det är på målsnöret som vi får ihop det hela tiden. Det är egentligen omöjligt att planera med femveckorsdispenser, säger biträdande enhetschef Cecilia Granath.

Verksamhetsansvariga läkaren Thomas Widercrantz har lyft frågorna vidare uppåt men inte fått gehör för vilka konsekvenser hyrstoppet får för deras avdelning.

Unik inspektion av samtliga akutsjukhus

Arbetsmiljöverket har hittills inspekterat större delen av de 70 sjukhus som är första mål i denna inspektionsinsats. Varje sjukhus ska bli inspekterat på tre olika avdelningar. Hittills har drygt 120 besök genomförts.

Ungefär 60 procent av alla inspektioner har lett till krav på förbättringar.
Arbetsmiljöverket följer upp alla inspektioner, där krav har ställts, med nya besök.

Den 1 april utökades inspektionsinsatsen med följande vårdområden:
vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och primärvården.

Det finns ett större politiskt mål med beslutet att minska på inhyrd personal, vilket kanske löser andra arbetsmiljöproblem på sikt, förklarar han. Men vägen dit lyser rött.

Inspektörerna känner igen dilemmat. Deras råd är att personalen tydligt ska analysera riskerna med dagens system och noga skriva ner vilka konsekvenser det kan få för personalens hälsa.

Om cheferna lokalt inte har mandat och resurser för att påverka arbetsmiljöriskerna för sin personalgrupp, risker som är ”röda” och måste åtgärdas omedelbart, måste arbetsmiljöuppgifterna skickas tillbaka uppåt i kedjan, förklarar inspektörerna.

– Jag förutsätter att regionen har en bra struktur för returneringen, säger inspektör Jan Henriksson vilket leder till en diskussion. Hittills har den här typen av arbetsmiljöuppgifter inte skickats tillbaka skriftligt, såvitt de närvarande vet.

Arbetsmiljöverket inleder med att berätta om syftet med dagens inspektion. Personalen får också information om varför det är viktigt att jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Foto: Chris Anderson

Klockan tickar och mötets nästa punkt behöver avhandlas. Personalen ska presentera sitt arbetsmiljöarbete, enligt frågor de har fått i förväg. De ska visa en riskbedömning om arbetsbelastningen, och nu riktas alla blickar mot whiteboarden i rummet där en tabell blir synlig. Här lyser flera fält i rött – det som redan har diskuterats: brist på personal, stor rotation och ingen möjlighet att lämna ut scheman i tid.

Många inhyrda sjuksköterskor

Efter riskbedömingen berättar vårdenhetschef Katarina Eriksson om ett omfattande arbetsmiljöarbete på avdelningen. Det finns rutiner för skyddsronder och en tydlighet kring att alltid rapportera så kallade synergier, avvikelser som äventyrar patientsäkerheten, förklarar hon.

Att det är många hyrsköterskor på avdelningen har också påverkat arbetssättet. Skriftliga färgkodade rutiner finns i varje arbetsstation för att underlätta arbetet.

Ivo har också inspekterat

Även en annan myndighet, Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, har nyligen inspekterat alla akutsjukhus. I deras rapporter framkom också tydliga brister
i arbetsmiljö och patientsäkerhet.

– Vi har gjort rutinerna ännu mer tydliga. Vi har fasta tider för raster, checklistor för inskolning, morgonmöte och eftermiddagsavstämning för att se om resurser behöver omfördelas. Vårdtyngden mäts också inför varje pass, säger Katarina Eriksson.

Avdelningen har 16 vårdplatser och varje sjuksköterska ansvarar för fem till sex patienter, beroende på vårdtyngden. ”Pulsmätningen” är en gemensam reflektion efter arbetspasset, där personalen funderar över frågor som ”Vad var positivt i dag?” och ”Vad kunde ha genomförts bättre?”

Öppnare arbetsklimat

Katarina Eriksson berättar att arbetsklimatet har blivit öppnare, med mer samtal om arbetssätt, sedan reflektionsstunderna infördes. Inspektörerna nickar.

– Fantastiskt bra att ni har hittat egna verktyg! Ni har fått det att fungera bra med struktur och rutiner, säger Maria Tell och stannar sedan upp en stund innan hon börjar ställa lite fördjupade frågor om ”synergi-rapporteringen”.

Patienternas säkerhet är uppenbart i fokus. Men är personalens hälsa lika viktig? Alla avvikelser kan också innebära ett tillbud om arbetsmiljön, förklarar Maria Tell.

Vänd på perspektivet! Hur påverkar det personalen att den avvikelsen inträffat?

Arbetsmiljöverkets inspektör Maria Tell

– Vänd på perspektivet! Hur påverkar det personalen att den avvikelsen inträffar? Det måste konkretiseras hur ni också kan ta skada. Hur påverkas ni av att något händer eller kan hända med patienterna?

Frågorna blir hängande i luften och flera i personalgruppen antecknar och funderar. När mötestiden är slut återstår många frågor. Men tider ska hållas tycker inspektörerna som bryter mötet vänligt men bestämt.

I rummet är det en hjärtlig stämning, som inte heller störs av att inspektörerna börjar prata om krav som kommer att ställas.

Personalen är glada att få visa upp sin nybyggda avdelning för inspektörerna. Foto: Chris Anderson

I september kommer de tillbaka för en uppföljning och ser fram emot att möta samma personalgrupp. Sedan lyfter de sina väskor, tackar för ett bra möte och lämnar rummet bakom sig.

Personalen står kvar och småpratar lite. Tre timmar med intensiva diskussioner har uppenbart satt sina spår. Katarina Eriksson går tillbaka till sitt arbetsrum och sjunker ner i en stol.

– Det blev kanske lite för mycket fokus på det vi inte kan påverka – och inte på allt bra vi faktiskt gör, säger hon först fundersamt. Sedan tillägger hon:

– Jag är glad att de kom hit. Vi försöker göra det vi kan, ha så bra rutiner som möjligt, men det finns alltid förbättringspotential.

Det viktigaste hon tar med sig i arbetet framåt är att våga vända på perspektivet – att riskbedömningen inte enbart ska göras ur patienternas perspektiv.

– Vi tänker både på patient och personal hela tiden, men vi skriver inte utifrån personalens perspektiv. Det kan vi bli bättre på.

Bidrar till att organisationerna fungerar bättre

När Vårdfokus ringer inspektör Maria Tell en vecka senare har Nyköpings lasaretts tre avdelningar kontrollerats färdigt och inspektionsmeddelanden med krav skickats ut till alla.

I september kommer arbetsmiljöverkets inspektörer Jan Henriksson och Maria Tell tillbaka till avdelningen på ett uppföljande möte.

Ortopedavdelningen har bland annat fått krav på att undersöka arbetsbelastningen för de olika yrkesgrupperna på avdelningen – undersköterskor, sjuksköterskor och chefer – var och en för sig. Riskbedömningar ska göras och åtgärder presenteras.

Hittills har samtliga inspekterade sjukhus fått krav på förbättringar från Arbetsmiljöverket. Det återkommande problemet är samma som också diskuterats på ortopedavdelningen – att personalens hälsa och säkerhet ofta kommer i andra hand.

För att ett skifte ska ske behöver arbetsgivaren och regionstyrelserna tydligt efterfråga checklistor och rapportering om personalsäkerheten också, inte bara patientsäkerheten, enligt Maria Tell.

– Vi kan aldrig inspektera bort problemen. Men vi kan bidra till att systematiken i de här komplexa organisationerna fungerar bättre. Om en riskbedömning lyser knallrött – och det finns en allvarlig risk för att bli sjuk av jobbet – då måste ledningen veta hur de ska hantera den frågan.

Inspekterar i par

Arbetsmiljöverkets inspektörer arbetar alltid två och två och turas
om att ansvara för inspektionerna.

Det är samma par som håller i samtliga inspektioner inom samma region.

På Nyköpings lasarett är det Maria Tell som är ansvarig och leder mötet och Jan Henriksson är den som skriver anteckningar.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida