IT

Jonas Fransson Effektivare informationssökning på webben. Handbok i konsten att söka information. 195 sidorHexa förlag www.hexaforlag.seISBN 978-91-977109-0-9

Biblioteks- och informationsvetaren Jonas Fransson lär oss hitta rätt bland alla sökmotorer och webb-sidor. Här finns söktips till såväl studerande och forskare som till allmänt nyfikna och kunskapstörstande.

Det gäller att hitta de uppdaterade och dynamiska sidorna med färsk information i stället för att lägga ned tid och kraft på att söka in- formation från statiska sidor med gamla fakta. Här finns kapitel om boolesk logik, metasöktjänster, passiv kontra aktiv sökning, nyhetsbevakning via rss och hur man sparar det man hittat via en bokmärkestjänst.

Ett a till ö-register i slutet av boken, med de viktigaste punkterna rubricerade, gör denna bok matnyttig. Särskilt för den som inte är så insatt i världens största informationskälla – Internet – och allt som sker bakom kulisserna där.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida