Arbetsmiljö

Kalmarakuten anmäld till Arbetsmiljöverket

Kalmarakuten anmäld till Arbetsmiljöverket
"Vardagsförändringarna" på akuten var inte nog - Landstinget i Kalmar län har anmälts till Arbetsmiljöverket.

Diskussionerna med ledningen om situationen på akuten vid Länssjukhuset i Kalmar ledde ingen vart, anser Vårdförbundet. I går anmälde de lokala skyddsombuden arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket.

I en så kallad 6:6 a-anmälan kräver de möjlighet till raster, ledighet och semester och att arbetsgivaren följer arbetstidslagen vad gäller dygns-och veckovila. De begär också rätt bemanning med rätt kompetens.

Diskussionerna mellan akutens avdelningschef och personal inleddes för två veckor sedan. Enligt personalen är arbetsbelastningen så tuff att de inte får tid att äta, gå på toaletten eller ens åka hem för att sova ibland – de tvingas sova över i jourrummet.

Vardagsförändringar

Sjukhuschefen Johan Rosenqvist kom in från semestern för att delta i början av samtalen. När Vårdfokus talar med honom – efter samtalen men innan anmälningen lämnats in -säger han att uppfattningen han fått av avdelningschefen är att diskussionerna varit bra.

– Klinikledningens förslag var att ändra schemat och flytta turer från morgon till eftermiddag/kväll, men det avstod man från när personalen inte ville det. Det man kom överens om var små vardagsförändringar.

Sjuksköterskorna kritiserade arbetsgivaren bland annat för att de själva tvingas ta ansvar för att ringa in kolleger när det saknats personal, trots att de haft fullt upp med patienter. Där tydliggjorde ledningen, enligt Johan Rosenqvist, att det är ledningsansvarig sjuksköterska som ska utföra uppgiften. Är hon också upptagen med patienter ska hon delegera uppgiften till en sekreterare.

Tar ansvar som i familj

Vårdförbundet har kritiserat arbetsgivaren för att betrakta det övertidsarbete sjuksköterskorna gör som ”frivilligt”. I en intervju med Vårdfokus i förra veckan sa Tora Elversson Dahlström, vice ordförande i Vårdförbundet i Kalmar:

– Arbetsgivaren säger att det sker frivilligt när personalen tar över pass utan beordring. Men vi gick in i semestertiden med 150 obemannade pass på akuten och våra medlemmar gör allt för att ta ansvar för patientsäkerheten och sina kolleger, precis som man gör i en familj.

Det grundläggande problemet är att arbetsgivaren lägger för stort ansvar för verksamhetens genomförande på den enskilda medarbetaren, anser hon.

Beordring

Johan Rosenqvist säger att arbetsgivaren vid diskussionen ställde frågan om beordring till personalen.

– Jag uppfattade att medarbetarna inte ville ha en faktisk beordringssituation utan ha möjlighet att säga nej. 

Sommaren i år har varit ”jätteproblematisk”, det är arbetsgivarsidan väl medveten om, enligt Johan Rosenqvist.

– Det har ibland varit ett extremt högt tryck på akuten. Vår problematik i Kalmar är ju att vi får en större befolkning sommartid och i år har vi haft påtagligt många patienter i kombination med många vakanser och svårighet att få tag i vikarier. 

Skyddsombuden har gått vidare med sin 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket eftersom de anser att arbetsgivaren inte åtgärdat de brister som påpekats i anmälningen till arbetsgivaren.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida