Arbetsmiljö

Kampanj mot trakasserier  i Värmland

Kampanj mot trakasserier  i Värmland
På sajten envanligdagpåjobbet.com finns berättelser om trakasserier av olika orsaker. Där kan den drabbade också få hjälp med att lotsas vidare. Så här ser en av kampanjbilderna ut.

Mitt i Metoo-debatten lanserade Värmland en kampanj mot trakasserier, noggrant planerad sedan ett halvår tillbaka. "Vi fick extra draghjälp, men nu gäller det att hålla i frågan", säger arrangören.

Kampanjen mot trakasserier fick oväntad skjuts av Metoo-rörelsen när Brottsförebyggande centrum i Värmland lanserade sin kampanj för en kort tid sedan. Tillsammans med sju fackförbund vill de väcka uppmärksamhet kring alla typer av trakasserier i arbetslivet.

Det gäller inte bara sexuella trakasserier, utan även trakasserier som har samband med religion, etnicitet eller funktionsnedsättning.

Sexskämt, plumpa kommentarer om religion eller funktionsnedsättning förekommer på många arbetsplatser, på vissa också som direkta trakasserier mot utsatta personer.

Nya regler för arbetsmiljö

– Vi började ta in berättelser i våras, för att i kampanjen uppmärksamma problemen. Det var efter att nya regler kom som innebär att arbetsgivare måste arbeta aktivt för att förebygga trakasserier, säger Beatrice Högå, verksamhetschef på Brottsförebyggande centrum.

.

Kampanjen har en sajt som heter ”En vanlig dag på jobbet”. Där publiceras berättelser anonymt och det går även att bli kontaktad för att få hjälp.

En person som är muslim och inte äter fläskkött skriver:

”Vi äter lunch tillsammans i personalmatsalen . . . varje vecka är det någon som frågar ”Har du lärt dig att äta fläsk än?”

En chef trakasserade kvinnorna med grova skämt och nedsättande kommentarer.

”När jag skulle byta avdelning sa min chef ”Vems rumpa ska man nu titta på när du försvinner?”

– Sexuella trakasserier har fått stor uppmärksamhet nu i samband med #metoo, men det gäller hålla i nu också. Arbetsgivarna har ett ansvar för att förebygga och åtgärda problemen, säger Beatrice Högå.

Fyra steg för att handla

Hon lyfter fram vikten av att arbetsgivare och chefer frågar sig om de har funktioner för att göra det. Enligt centrumet går det att arbeta förebyggande i fyra steg:

• Undersöka riskerna för trakasserier, till exempel genom medarbetarenkäter.

• Analysera vad som har orsakat problemet.

• Skapa en handlings- och åtgärdsplan.

• Följa upp.

– Förebygga trakasserier behöver vara en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det kan ske genom utbildning till ledningsgrupper, så att de kan prata naturligt om frågan med de anställda och diskussioner på APT-möten, säger Beatrice Högå.

Hon vill också att det ska vara tydligt på arbetsplatser vem man kan vända sig till för att få stöd om det är chefen som trakasserar. Där har de fackliga representanterna och skyddsombuden en viktig roll.

Stort mörkertal

De sju fackliga organisationerna som deltar är Vårdförbundet, Handels, Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Unionen och Vision.

– Vi vet inte hur många som utsätts för trakasserier i Värmland, men hoppas kunna göra en undersökning. Vi vet att mörkertalet är stort. Nu har sexuella trakasserier fått stor uppmärksamhet. Men det innebär inte att det per automatik finns lösningar. Arbetsgivarna måste arbeta med rutiner och beredskap, säger Beatrice Högå.

Trakasserier

  • Trakasserier regleras av diskrimineringslagen.
  • Trakasserier kränker någons värdighet och har samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna.
  • De är kön, könsuttryck, könsidentitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder.
  • Det är den som är utsatt som avgör vad som är kränkande.

 Källa: envanligdagpåjobbet.com

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida