Karlstad: Inga åtgärder mot värmeböljan

Personalen på Centralsjukhuset får fortsätta jobba i uppemot 30 graders värme. Chefen hälsar att åtgärder kostar pengar och att fastighetschefen är på semester.

16 juli 2010

Vårdfokus har tidigare rapporterat att värmen plågar personalen på Centralsjukhuset i Karlstad, i synnerhet avdelning nio som vårdar patienter med tarm– och lungsjukdomar. Skyddsombudet Tomas Olsson, Vårdförbundet, har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket om att personalen lider av koncentrationssvårigheter och huvudvärk. Men först den 17 augusti ska Arbetsmiljöverket göra en inspektion. Tills dess får personalen försöka stå ut.

Åtgärder har inte hjälpt

 I ett mejl till Tomas Olsson skriver Urban Lidström, biträdande verksamhetschef på medicinkliniken, att det inte finns mer man kan göra med befintlig ventilationsanläggning och andra åtgärder som att dra ner persiennerna, stänga fönster och använda fläktar.

”Effekten har varit minimal och upplevelsen och mätvärden av temperaturen visar fortsatt hög temperatur”, skriver Urban Lidström.

Komfortkyla kostar pengar

Han har tidigare fått besked från ledningen att det inte är ekonomiskt försvarbart med installation av så kallad komfortkyla, luftkonditionering, och det beslutet står fast. Eftersom fastighetschefen är på semester kommer något nytt beslut inte att tas under de närmaste veckorna.

Urban Lidström har kontrollerat temperaturen på olika delar av sjukhuset och konstaterar att den var för hög generellt sett, men att det i dagsläget inte finns mer att göra.

”Jag delar din uppfattning om att den höga temperaturen är ett problem. Jag kan inte i den position som jag befinner mig i för närvarande göra mer”, skriver han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida