Kompetensförsörjning

Klart med satsning på personal och kompetens

Klart med satsning på personal och kompetens
SKL:s förste vice ordförande, Anders Henriksson, är nöjd över att regioner och landsting nu ges möjlighet att fortsätta sats på kompetensförsörjningen. Foto: Thomas Carlgren

I budgeten för 2018 satsar regeringen tre miljarder på fler anställda inom vården och ökad specialistkompetens. Nu har en överenskommelse slutits med Sveriges kommuner och landsting om hur pengarna ska användas.

29 januari 2018

Förutom den så kallade professionsmiljarden, som är tänkt att gå till minskade köer i vården, beslöt regeringen att i årets budget satsa ytterligare två miljarder på vården. Pengar som bland annat ska gå till fler anställda och bättre arbetsvillkor.

Nu har regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, kommit överens om hur pengarna ska fördelas och vad de ska användas till.

Pengar till specialistutbildning

300 miljoner kronor är öronmärkta som stöd till landstingen för att ge fler sjuksköterskor möjlighet att bli specialistsjuksköterskor, framför allt genom olika sorters studielön och utbildningsanställningar.

– Fler sjuksköterskor än tidigare kan genomgå en specialistutbildning. Det ökar karriärmöjligheterna för sjuksköterskor och bidrar till kvalitetsutveckling i vården, säger SKL:s förste vice ordförande, Anders Henriksson, i ett pressmeddelande.

Villkoren ska förbättras

Överenskommelsen mellan SKL och regeringen kallas Goda förutsättningar för vårdens medarbetare. Förutom satsningen på specialistutbildning vill man också stärka bemanningen genom att satsa på arbetsvillkoren. Tillräckligt många medarbetare ska leda till att verksamheterna inte är beroende av inhyrd personal.

Pengar ska också gå till stärkt ledarskap och bättre arbetsmiljö.

Läs också: ”Pengar är bra men det behövs mer än så”

It-stödet ska bli bättre

En del av pengarna ska också gå till utvecklingsarbete – till exempel förbättring av de digitala verksamhetsstöd som personalen behöver i patientarbetet. Det handlar också om att ge vårdpersonalen det stöd som behövs för att kunna använda systemen på ett bra sätt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida