Arbetsmiljö

Kommunen ändrar inte rutinerna för munskydd

Kommunen ändrar inte rutinerna för munskydd
Alingsås kommun håller fast vid rutinen att använda kirurgiskt munskydd och visir vid vård av covidpatienter. Vårdförbundets skyddsombud har krävt andningsskydd. Foto: Getty images.

Alingsås kommun avvisar skyddsombudets krav på att andningsskydd införs som rutin vid vård av covidpatienter. Vårdförbundet går vidare med frågan till Arbetsmiljöverket.

11 februari 2021

Tidigare i veckan har Vårdfokus berättat om att Vårdförbundets skyddsombud i Alingsås kommun, nattsjuksköterskan Per-Anders Nordström, lämnat in en arbetsmiljöanmälan. Han anser att det nu finns så tunga belägg för att coronaviruset även sprids via luften att rutinen ska vara att använda andningsskydd vid vård av patienter med covid-19. Vanliga kirurgiska munskydd duger inte.

Nu svarar kommunen på skyddsombudets begäran.

‒ Det finns tydliga riktlinjer som vi fått via regionens smittskydd och som vi lutar oss mot. Vi måste kunna lita på de myndigheter som har det uppdraget. Därför kommer vi inte införa andningsskydd som rutin vid vård av covidsjuka, säger Anita Hedström som är chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Alingsås kommun.

Hon påpekar att det redan nu finns möjligheter att gå ifrån rutinen och göra individuella bedömningar i samråd med chef och mas, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

‒ Det är viktigt att vi jobbar så rätt som möjligt. Vi ska ha rätt skyddsutrustning vid rätt tillfälle, säger Anita Hedström.

Är det en kostnadsfråga, är andningsskydd mycket dyrare?

‒ Jag vet inte vad skillnaden i kostnad är för den frågan har aldrig varit uppe till diskussion. Vi får ju dessutom statsbidrag för skyddsutrustning.

Går vidare till Arbetsmiljöverket

Vårdförbundets skyddsombud Per-Anders Nordström säger att han kommer att gå vidare med frågan och har lämnat in en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

Andningsskydd av typ FFP2
Skyddsombudet har krävt att andningsskydd av typ FFP2 eller FFP3 ska användas som rutin vid vård av covidsjuka. Foto: Getty images

‒ Det här är en så pass allvarlig fråga och vi vill gärna få Arbetsmiljöverkets bedömning av vilken typ av munskydd/andningsskydd som krävs för att personal som vårdar covidpatienter ska vara säkra, säger Per-Anders Nordström.

När det gäller de andra kraven i Vårdförbundets arbetsmiljöanmälan, som handlar om ventilation och vädring, svarar kommunen att de kommer arbeta vidare med det.

‒ Vi har haft en diskussion med vår fastighetsägare och kom före jul överens om att öka ventilationen på vårt korttidsboende där vi haft mest covidsmittade. Vi har inte fått några klagomål på att ljudet skulle vara störande, så vi kan gå vidare och göra det även på andra boendet, säger Anita Hedström.

Kan inte bestämma om vädring

Däremot är det svårt att bestämma att det måste vädras hemma hos dem som tar emot hemsjukvård.

‒ Vi kan inte bestämma hur var och en ska göra i sitt eget hem. Om någon inte vill öppna fönstret får vi anpassa oss efter det, men man kan så klart ställa frågan om det går bra att öppna, säger Anita Hedström.

Hon påpekar också att kommunen har arbetat mycket med att ta hand om de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och Västra götalandsregionen och kommunicera ut det till de som arbetar inom vård och omsorg.

‒ Vi har dessutom arbetat mycket med smittspårning för att hitta orsaken till utbrotten i verksamheten. Vi har inte några exempel som visar på att brukare smittat personal, men det finns exempel där personal smittat brukare och varandra, tyvärr har det varit när inte rutiner gällande avstånd och skyddsutrustning följts, säger Anita Hedström.

Bra möte med kommunen

Vårdförbundets Per-Anders Nordström tycker att det har varit konstruktiva samtal med kommunen kring frågorna om ventilation och vädring och kommer därför inte att ta den delen av anmälan vidare till Arbetsmiljöverket.

‒ Vi hade ett mycket sakligt och bra möte där vi diskuterade de här frågorna och kom överens om att arbeta vidare med att förbättra ventilation och vädring samt se över hur skyddsutrustning förvaras hos patienterna, säger Per-Anders Nordström.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida