vård i coronas skugga

Kraftig minskning av akutvård väcker oro

Kraftig minskning av akutvård väcker oro
På flera håll i landet har antalet patienter som söker akutsjukvård minskat drastiskt. Det väcker en oro för allvarliga följdverkningar. Arkivbild: Mostphotos.

I vanliga fall är stora delar av akutsjukvården under hård press. Men under coronapandemin är det lugnt på flera håll och färre söker för stroke och hjärtinfarkter. Nu uppmanas invånare i flera län att uppsöka sjukvården.

När coronapandemin slog till på allvar i Sverige valde samtliga regioner att dra ner på planerad vård. Antalet operationer har minskat kraftigt. Samtidigt jobbar stora delar av vården, som akutmottagningar och vårdcentraler, på som vanligt.

I vanliga fall hade akutsjukvården gladeligen sett ett minskat patienttryck, men under coronapandemin tycks pendeln ha slagit över för långt åt andra hållet. Från flera håll kommer oroväckande rapporter.

Uppmanas att söka vård

I Region Gävleborg har vårdbesöken minskat kraftigt de senaste fyra veckorna, inom primärvården med hela 50 procent. Invånarna uppmanas nu att söka vård som vanligt om de anser sig behöva det.

Från flera akutmottagningar rapporteras det om ett ovanligt lugn. I Linköping och Norrköping märks det att patienter kommer in sent med akuta tillstånd, exempelvis brusten blindtarm och hjärtinfarkt. Region Östergötland har gått ut med information om att det fortfarande finns kapacitet för all akutsjukvård och att patienter med luftvägssymtom går i ett separat spår.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg gick igår ut med en uppmaning till invånarna att söka vård som vanligt. Sjukhuset har nämligen sett ett minskat inflöde av patienter till kardiologi- och strokevården till följd av coronautbrottet. Samma sak gäller i stora delar av landet.

Färre söker för hjärtinfarkt

Data från det svenska hjärtinfarktregistret Swedeheart visar att antalet patienter som behandlas för hjärtinfarkt med ballongvidgning har minskat med cirka 25 procent i hela Sverige. I Stockholm har antalet stora infarkter minskat med 40 procent. Minskningen började samma vecka som det blev känt att det fanns en inhemsk smittspridning av covid-19 i Sverige och äldre uppmanades att stanna hemma.

Joakim Alfredsson, ordförande för Riks-Hia, den del av Swedeheart som registrerar akuta hjärtinfarkter, berättar att man inte vet med säkerhet vad nedgången beror på. Det kan hänga samman med ett lugnare hemmaliv och att färre faktiskt drabbas av hjärtinfarkt. Men det finns andra tänkbara förklaringar, som är mer oroväckande.

– Vi är oroliga för att människor inte vågar söka sjukvård trots att man får symtom som inger misstanke om hjärtinfarkt. Om det är så kommer dessa individer att kunna drabbas av hjärtsvikt och ökad dödlighet. Vi kan bara uppmana människor som får ont eller obehag i bröstet att söka akut, nu precis som tidigare, säger Joakim Alfredsson.

Andhämtning i stormen

På akuten vid Sahlgrenska i Göteborg är den nya tillvaron helt väsensskild från hur det var förut. Så sent som för ett år sedan gjorde Vårdförbundet och tre andra fackförbund en anmälan till Arbetsmiljöverket på grund av tung arbetsbelastning och att patienter vårdades i korridorerna.

– På den akutmottagning som tar emot patienter utan misstanke om Covid-19 är det ett ovanligt lugn. De får lite andhämtning efter en lång period av tung belastning. Men de vet att det kan vända när som helst, när coronapandemin minskar i intensitet kommer trycket på akuten öka igen, säger Nicklas Martinsson, sjuksköterska inom ambulansen och huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Sahlgrenska.

Han vet inte varför patienterna inte söker sig till akuten i samma utsträckning som vanligt. Men han utgår ifrån att det dels handlar om en rädsla för att själv smittas, men också för att inte belasta sjukvården i ”onödan”. Nicklas Martinsson understryker dock att kapaciteten finns, liksom väl utarbetade hygienrutiner.

– Risken är att de får bestående men om de inte söker vård. Dessutom kan det bli en tung belastning för akutsjukvården längre fram, när man ska ta emot det här uppdämda behovet av vård som på sätt och vis samlats på hög, säger Nicklas Martinsson.

Förändring i Stockholm

Lite av den trenden syns nu i Stockholm. På Södersjukhusets akutmottagning, som innan coronapandemins intåg i Sverige var tungt belastad, har det varit flera relativt lugna veckor. Men efter påsk har det förändrats, nu söker allt fler ”vanliga patienter” vård igen.

– Det är svårt att få en känsla för hur många stroke- och hjärtinfarkter som kommer in när vi bemannar två akutmottagningar och samtidigt roterar. Men det börjar bli som innan coronautbrottet, och det är inte speciellt lugnt längre, säger Fanny Ekman, sjuksköterska och skyddsombud på akuten.

Björn Eriksson, sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, berättade samma sak på en presskonferens under torsdagen. Allt fler patienter söker för annat än Covid-19, och det är helt i sin ordning. Samtidigt försökte han mana invånarna i Stockholm att inte ta ut något i förskott och fortsätta vidta social distansering så långt som det är möjligt.

– Min oro just nu det är att vi kommer att se en liten avmattning och att våra invånare tar det för en garanti att man kan återgå till sitt vanliga liv. Och det är i så fall mycket allvarligt, sa Björn Eriksson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida