Kräver tid för återhämtning

Vårdförbundet i Jämtland vill ha Arbetsmiljöverkets hjälp att få en dräglig arbetsmiljö på Östersunds sjukhus.

Bemanningen på stroke-, mag-tarm-njure-, hematolog-, lung- och infektionsenheterna räcker inte till för den ökade vårdtyngden och den höga arbetsbelastningen skrämmer bort nya sjuksköterskor.

Det hävdar Vårdförbundets huvudskyddsombud på Östersunds sjukhus i en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Det saknas vikarier och de ordinarie sjuksköterskorna får ibland arbeta tre-fyra arbetspass extra i veckan. Vid helgarbete vet de inte när arbetspasset kommer att sluta.

En del har slutat att svara i telefonen när de är lediga för att inte riskera att bli inringda.

Ökande konflikter

Enligt anmälan har även konflikterna mellan yrkesgrupper ökat, men också konflikterna med chefer kring bemanningen.

Tiden för reflektion och återhämtning är minimal. Det leder till att behovet av stöd och handledning i arbetet ökar, men det lilla stöd som finns i dag kommer från arbetskamraterna, enligt Vårdförbundet.

Arbetsmiljöverket har tidigare inspekterat enheterna och utfärdat ett preliminärt föreläggande samtidigt som man förvarnat att det slutgiltiga beskedet kommer att handla om bristen på personal och om hög arbetsbelastning.

Trots det och trots åtskilliga signaler från skyddsombuden har ingen förbättring skett. Läget har nu blivit mycket kritiskt, särskilt på stroke- och mag-tarm-njurenheten.

Vårdförbundets skyddsombud vill veta vilken hänsyn som tas till sjuksköterskornas behov av återhämtning innan de rings in eller beordras på plats vid vakanser, hög arbetsbelastning eller stor patienttillströmning. Hon vill också veta hur ledningen ska säkerställa att sjuksköterskorna kan ta de raster och pauser de behöver för återhämtning under arbetspassen.

Neuropsykiatrin anmäld

Samtidigt gör huvudskyddsombudet också en anmälan som gäller enheten för neuropsykiatri på samma sjukhus. I båda anmälningarna efterlyser skyddssombudet en beskrivning av hur ledningen tänker organisera verksamheterna så att arbetsbelastningen anpassas och sjuksköterskorna kan utföra arbetet utan att riskera sin hälsa.

Skyddsombudet vill också se en planering för regelbunden handledning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida