”Krisen inom barnsjukvården måste lösas av politikerna”

”Krisen inom barnsjukvården måste lösas av politikerna”
De svårt sjuka barnen blir fler samtidigt som vårdplatser stängs. Sjuksköterskornas oro gäller hela barnsjukvården. Arkivbild: Colourbox.

För att stoppa flykten från Astrid Lindgrens barnsjukhus krävs högre löner och rimliga arbetsvillkor, anser erfarna specialistsjuksköterskor.

I måndags skrev nio erfarna specialistsjuksköterskor en debattartikel om den ohållbara situationen på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Låg lön och dålig arbetsmiljö leder till att erfarna sjuksköterskor slutar.

I går svarade divisionschefen Svante Norgren på Svenska Dagbladet opinion. Han håller med sjuksköterskorna om att det är oroande att vårdplatser måste hållas stängda på grund av personalbrist. Sjukhusledningen har vidtagit åtgärder, skriver han. En av dem är särskilda lönesatsningar.

”Erfarna specialistsjuksköterskor på Astrid Lindgrens barnsjukhus har en genomsnittlig grundlön (till det kommer givetvis ob-ersättningar och dylikt) på över 35 000 kronor i månaden”, skriver Svante Norgren.

Obekant summa

De erfarna specialistsjuksköterskorna på sjukhusets barnakut känner inte igen den summan.

– Vi har lönestatistik som visar att medellönen för alla sjuksköterskor på vårdavdelningar och barnakutmottagning som bemannas dygnet runt är 27 675 kronor i månaden. Majoriteten av specialistsjuksköterskorna tjänar under 35 000 kronor i månaden, säger Anna Urpi-Jungnelius, en av de nio sjuksköterskor som skrev gårdagens debattartikel.

Sjuksköterskorna oroar sig för patientsäkerheten, men också för arbetsmiljön både på barnakuten och på vårdavdelningarna. Inför årets värsta infektionsmånader, januari och februari, har de fått veta att infektionsavdelningen inte kan hålla alla vårdplatser öppna.

– Om det inte finns vårdplatser på avdelningen blir de sjuka barnen kvar och vårdas på barnakutmottagningen. Det innebär en ökad patientsäkerhetsrisk och det är en oerhörd belastning för oss, säger Christine Saverstam.

Norge lockar många

De berättar att erfarna kolleger slutar för att arbeta inom primärvården, på bemanningsföretag eller i Norge. Erbjudanden från grannlandet är vanliga. Fler nya och oerfarna innebär ett stort handledningsansvar för de sjuksköterskor som är kvar.

– De nyanställda är fantastiska men många har ingen eller väldigt liten erfarenhet av att jobba med barn och om kvaliteten på vården ska kunna vara fortsatt hög måste vi erfarna få utrymmet att handleda och stötta dem, säger Christine Saverstam.

Viktigast för att behålla erfaren personal är högre löner och rimliga arbetsförhållanden.

– Vi efterlyser en lönetrappa med en tydlig linje som visar att löneutvecklingen hänger ihop med kompetens och erfarenhet. På lång sikt måste man bygga upp en trygg och attraktiv arbetsplats där personalen väljer att stanna, säger Ellen Tegnerud.

Ökade resurser är nödvändigt

De tre sjuksköterskorna på Astrid Lindgrens barnakutmottagning anser att krisen är en fråga som måste lösas på politisk nivå.

– De svårt sjuka barnen blir fler, vårdtyngden ökar på alla avdelningar och vi är oroliga för barnsjukvården i sin helhet. Det behövs mer resurser, säger Christina Saverstam.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida