hyrsjuksköterskor

Kritik mot strategi för att slippa hyrpersonal

Kritik mot strategi för att slippa hyrpersonal
SKL vill nu sätta stopp helt och hållet för hyrpersonal

Med hjälp av en omfattande strategi ska samtliga landsting och regioner vara fria från hyrpersonal om två år. Men planen innehåller mest fina ord utan innehåll och löser inga problem, tror Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Flera landsting och sjukhus har i olika omgångar beslutat om hyrstopp för att minska utgifterna. Något som inte alltid fungerat i praktiken.

Men under hösten 2016 har ett tätare samarbete mellan landstingen/regionerna utvecklasts, och nu har samtliga antagit egna strategier för hur de ska vara fria från hyrpersonal till 2019.

Till sin hjälp har landstingen en åtgärdslista med 60 punkter som har tagits fram av arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting. SKL:s politiska ledning klubbar formellt igenom listan den 20 januari. Men redan nu har den läckt ut till olika medier, bland annat Dagens Medicin.

Åtgärderna är uppdelade i sju olika kategorier:

  • Arbetsmiljö – Attraktiv arbetsplats
  • Dimensionering – bemanningsplan
  • Rekrytering
  • Ersättningsfrågor
  • Nya arbetssätt
  • Samarbete inom/mellan landsting/regioner
  • Tidplaner för oberoende av inhyrd personal

Mest tjusiga ord

Åtgärderna handlar i många fall om läkare, som nämns i olika former 20 gånger, jämfört med sjuksköterskor som nämns tre gånger. Exempel på åtgärder är:

  • Öka stoltheten och arbetsglädjen
  • Skapa utrymme för kollegiala möten
  • Aktiv rekrytering inom landet

Det finns punkter som är mer konkreta än så, men Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro tycker ändå att det mest handlar om tjusiga ord utan bäring på framtidens utmaningar.

– Det är för få punkter som handlar om hur man ska se till att våra yrkesgrupper faktiskt orkar jobba ett helt yrkesliv, tycka att det är roligt att gå till jobbet och att man får en värdering värd namnet. Det är sådant våra medlemmar sitter och väntar på – en beskrivning av vad man ska göra, och hur man ska göra det, säger Sineva Ribeiro.

Vad tänker du om att man fokuserar så mycket på läkare?

– Så har det alltid varit. Det är en maktstruktur som fortfarande finns i vården och i vårt samhälle, det visar sig även i det här dokumentet. Läkarna kan inte göra allt, man har glömt bort vårdteamet. Jag är lite trött på att man talar om vad sjuksköterskor bör göra och inte göra, men man talar inte med oss om saken.

Fortsatt behov

Åtgärdslistan har även väckt kritik från bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen, som tror att ett totalstopp av hyrpersonal är fel väg att gå. Det behövs många alternativ för att kompetensen ska kunna användas så effektivt som möjligt, menar organisationen som nu bjudit in SKL samt Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, till samtal.

Sineva Ribeiro håller delvis med. I alla fall tror hon inte att landstingen kan göra sig helt fria från hyrpersonal.

– Man behöver företag som kan hjälpa till att täcka vissa luckor som man inte kan planera för samt bistå med god kunskap. Men det ska vara på en rimlig nivå. Om våra medlemsgrupper ska känna att det är värt att stanna inom landstingen så måste de få tydligare besked om hur arbetsmiljö och villkor ska förbättras, säger Sineva Ribeiro.

Kostnader

Kostnaderna för hyrpersonal ökade under de tre första kvartalen 2016 jämfört med motsvarande period 2015, visar siffror från SKL.

I fyra landsting/regioner minskade dock kostnaderna: Västra Götaland, Värmland, Dalarna och Örebro län.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida