Kritiska sjuksköterskor i Mönsterås kommun fick gehör

Hemsjukvårdsteamet fungerar inte. Det budskapet riktade kommunsjuksköterskorna i Mönsterås till socialnämnden i våras. Efter ett möte med socialnämndens ordförande kopplades en psykolog in.

I våras skrev kommunsjuksköterskorna i Mönsterås en skrivelse i sex punkter med kritik mot hur arbetet i hemsjukvårdsgruppen fungerade.

Bland annat krävde de mer tid för att utveckla sitt arbetssätt. De var kritiska mot att deras synpunkter inte nådde socialnämnden. De tyckte inte att masen lyssnade på deras varningar om bristande patientsäkerhet. Och de skrev att många var rädda för att uttrycka sina åsikter på möten i grupp.

– Vi önskade mer tid för att vidareutveckla det salutogena arbetssättet och mer samarbete med andra aktörer inom sjukvården för att öka patientsäkerheten, säger Ann-Kristin Thunberg, facklig företrädare för Vårdförbundet i Mönsterås kommun.

Vände sig till socialnämnden

Kommunsjuksköterskorna efterlyste också ett mer utvecklande ledarskap. De upplevde att den kritik de hade stannade hos chefen. Det var först när de vände sig direkt till socialnämndens ordförande som saker började hända. Framför allt att en psykolog kopplades in.

Psykologen har pratat med alla kommunsjuksköterskor, rehabpersonal och biståndshandläggare i Mönsterås, och i slutet av förra veckan lämnade hon sin rapport på ett möte där både socialnämnd, chef och de berörda deltog.

– Hon pratade klartext. Jag är nöjd med att vi fick prata med en psykolog och med hennes rapport, säger Ann-Kristin Thunberg.

Mastillsättning skjuts upp

I samma veva skulle en ny mas tillsättas. Den tidigare masen slutade i praktiken för knappt ett år sedan, och en av kommunsjuksköterskorna blev tillförordnad mas. Tanken var också att hon skulle få jobbet permanent. Men nu har socialnämnden skjutit på tillsättandet. Tjänsten som mas köps in från annat håll under tiden.

– Jag har varit med under intervjuerna inför tillsättningen, så jag vet att det finns andra kompetenta sökande, säger Ann-Kristin Thunberg.

Hon säger också att man i gruppen var överens om att ingen av de nuvarande kommunsjuksköterskorna skulle gå in som tillförordnad mas.

I dagarna har även maren sagt upp sig. Också han fick kritik i psykologens rapport.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida