Läkare tog strypgrepp – sjuksköterska blev arbetslös

Läkaren tog strypgrepp på sjuksköterskan. Han jobbar kvar men hon är numera arbetslös. — Det värsta är att jag tog på mig skulden. Men vi sjuksköterskor ska inte behöva vara med om sådant här, säger hon.

11 december 2008

Sjuksköterskan hade jobbat i 22 år på Kolmårdens vårdcentral och var omtyckt av både personal och patienter. Den 2 september i år satt hon i telefonrådgivningen när hon gav en telefonläkartid till en patient som anses extra krävande.

– Läkaren kom inspringandes och ropade ”nu orkar jag inte längre”, säger sjuksköterskan.

– När jag reste mig och berättade att jag hade gjort bokningen, tog han plötsligt tag om halsen på mig, skakade och sade ”jag stryper dig”.

Ångrar att hon sade upp sig 

Läkaren bad senare om ursäkt med hänvisning till att han var utarbetad, en ursäkt som godtogs. Däremot är sjuksköterskan mycket kritisk till chefernas och landstingets agerande. Hon anser att händelsen bagtelliserades och tystades ner.

Efter flera turer slutade det med att hon sade upp sig, något hon i efterhand ångrar eftersom beslutet fattades under press.

– Jag ville att vi skulle prata om det som hänt och sedan gå vidare. Tänk vilken lärdom det hade kunnat bli, som skulle stärka oss. I stället fick jag bara en klapp på axeln. Jag kände mig väldigt överkörd, säger sjuksköterskan.

Läkaren får jobba kvar

Läkaren jobbar däremot kvar. Primärvårdschefen Margareta Swartz tycker inte att det är olämpligt.

– Vi har prövat detta i alla instanser. Det är ett oerhört komplext ärende och det finns olika versioner om vad som har hänt. Jag kan bara säga att det var en tillfällig förlöpning som han bett om ursäkt för, säger hon. 

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att anmäla händelser som hot. Ändå dröjde det en månad, vilket innebär att Arbetsmiljöverket inte kan pröva ärendet.

Margareta Swartz förklaring är att de först ville försöka lösa ärendet internt. Hon säger också att ett arbete med att förbättra arbetsmiljön har inletts för att bland annat minska arbetsbelastningen.

Facket försökte stötta

Vårdförbundets ombudsman Pia Molander säger att de har gjort allt för att stötta sjuksköterskan.

– Jag kan förstå att hon kände sig pressad när hon sade upp sig. Samtidigt måste man fråga sig vid vilken tidpunkt det är rimligt att fatta beslut. Är det efter en vecka, eller en månad? Och vem ska avgöra det?

Sjuksköterskan fick två årslöner motsvarande hennes deltidstjänst på 60 procent. Nu letar hon jobb.

– Jag tänker mest på dem som kommer efter mig. Ingen ska behöva ta sådant här, säger hon.

Så sent som i mars i år hamnade Kolmårdens vårdcentral på första plats i landstingets enkät över nöjda patienter.

Händelsen är inte polisanmäld.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida