Långvarig misstro bakom uppsägningar på akuten i Huddinge

Långvarig misstro bakom uppsägningar på akuten i Huddinge
Missnöjet är stort bland många anställda på akutkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Arbetsmiljöproblem, en ny modell för ob-ersättning och en kultur av misstro mellan chefer och anställda ligger bakom den senaste tidens oro på Karolinska universitetssjukhusets akutklinik i Huddinge. I förra veckan fick fyra ledningssjuksköterskor nog och sade upp sig.

– De fackligt aktiva på akutkliniken har haft samverkansproblem med ledningen en längre tid, säger Liv Andersson, styrelseledamot för Vårdförbundet sektion Karolinska Huddinge.

När den gamla poängmodellen togs bort och ett nytt system för ersättning av arbete på obekväm arbetstid infördes bestämde ledningen för akutkliniken att merparten av pengarna ska gå till dem som enbart arbetar natt. Det har skapat ett starkt missnöje bland personal som arbetar skift med både dag, kväll och nattjänstgöring.

– Dessutom kommunicerades inte det här med facket, berättar Liv Andersson.

Nuvarande verksamhetschefen Gunnar Öhlén slutar vid årsskiftet för att bli chefläkare för Karolinska universitetssjukhuset.

– Vi hoppas att vi kan skapa en bättre samverkanskultur med nästa verksamhetschef, men det finns en kultur av misstro mot cheferna så det kommer man att behöva jobba mycket med för att förändra, säger Liv Andersson.

Akutkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge har dessutom haft stora arbetsmiljöproblem i samband med ombyggnation. I februari fick man skarp kritik från Arbetsmiljöverket. Även då handlade det om bristande samverkan.

Vårdfokus har sökt verksamhetschefen Gunnar Öhlén.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida