Löfte om mer resurser lugnar inte personalen i Falun

Löfte om mer resurser lugnar inte personalen i Falun
Ulrika Norling litar inte riktigt på löftet om nya miljoner.

Avdelning 29 på Falu lasarett kommer att få fler platser och ett tillskott på 10-12 miljoner kronor för att förbättra strokevården. Men löftet om mer resurser lugnar inte Vårdförbundets skyddsombud.

9 december 2011

Som Vårdfokus tidigare har berättat är situationen på avdelningen så ansträngd att personalen gråter redan när de kommer till arbetet samtidigt som korttidssjukskrivningarna har ökat.

För att komma tillrätta med problemen säger nu landstingets ekonomidirektör Peter Hansson till Borlänge tidning att omhändertagandet av strokepatienter behöver förstärkas och förbättras så fort som möjligt. Vad det kommer att kosta är inte slutgiltigt fastslaget, men han räknar med att det rör sig om 10-12 miljoner kronor.

– Jag vill inte tro på någonting förrän vi får skriftligt beslut på det. Min chef har räknat ut hur mycket det kostar och jag tror inte hennes siffror riktigt stämmer överens med vad sjukhusledningen tycker att det ska kosta. Jag väntar med spänning på Arbetsmiljöverkets utlåtande, säger Vårdförbundets skyddsombud Ulrika Norling till tidningen.

I förra veckan gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på avdelningen sedan Vårdförbundet gjort en anmälan. Något beslut har ännu inte kommit från Arbetsmiljöverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida