Kongress 2018

Lön och arbetsvillkor får större tyngd i Vårdförbundet

Lön och arbetsvillkor får större tyngd i Vårdförbundet
Fredrik Sörman och Marie Öberg Flood, kongressombud från Västra Götaland, var nöjda med beslutet. Foto: Jenny Kallin

Kongressen skickade en tydlig signal till medlemmarna i Vårdförbundet: Det är ni och era villkor som är viktigast av allt.

Vad ska Vårdförbundet prioritera i sitt arbete? Redan under kongressens andra dag blev det tydligt att många ombud kommit till konferensanläggningen i Uddevalla och Vårdförbundets kongress för att få sitt yrkesförbund att lägga ännu större tyngd vid klassiskt fackliga villkorsfrågor.

Läs också: ”Jobba för medlemmarna viktigare än att förändra samhället”

När propositioner, motioner och tilläggsförslag gick igenom det formella beslutsmaskineriet under två fullspäckade dagar med hundratals beslut fick många texter en omstöpning i den här riktningen.  

I visionen kastades orden om så att villkor kom före yrke och vård. ”Symboliskt viktigt”, menade många kongressombud.

Högsta prioritet

Under kongressens sista dag klubbades en motion igenom som säger att Vårdförbundet tydligt ska prioritera de fackliga frågorna lön, arbetstider och arbetsförhållanden framför förbundets övriga frågor. Och detta ska enligt beslutet framgå tydligare i kommunikationen både med medlemmarna och omvärlden och bli mer synligt, exempelvis på Vårdförbundets hemsida.

Precis på slutet tog kongressen beslut om vilka områden som ska prioriteras under den kommande kongressperioden på fyra år. Alla var överens om att Vårdförbundet ska fokusera på att vara ett växande förbund som har medlemmarna i centrum. I övrigt röstades förbundsstyrelsens förslag ner och ersattes med en formulering som tydligare prioriterar de stora villkorsfrågorna: arbetsmiljö, ett hållbart yrkesliv med bra villkor, lön, löneutveckling, karriärvägar – och arbete för att utveckla vården och göra den säker.  

Tuff arbetsmiljö

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro ser kongressens prioritering som en spegling av den verklighet medlemmar lever och arbetar i.

.

– Det visar hur tufft våra medlemmar har det och att villkoren försämrats. Jag tycker att kongressombuden haft medlemmarnas fokus, säger hon.

Vilka konsekvenser får beslutet att lägga större vikt vid villkorsfrågorna för Vårdförbundet arbete i praktiken?

– Det är klart att det får konsekvenser. Nu är det den nya styrelsen uppgift att lägga upp en strategi för de beslut som fattats. Exakt vilka konsekvenserna blir är svårt att säga nu. Detta är frågor som alltid varit viktiga för oss. Men det är väldigt mycket tuffare ute i vården i dag och det visar den här kongressen.

Olika åsikter

Men det var ingen total enighet i kongressens vändning mot större tyngd i villkorsfrågorna. En majoritet av ombuden sade ja till att lön, arbetstider och arbetsförhållanden tydligt ska prioriteras framför andra frågor. Men ungefär två av fem röstade emot.

Kongressombudet Åsa Sundin, barnmorska och skolsköterska från Västra Götaland, är en av dem som sade nej. Hon är rädd att andra viktiga frågor ska hamna i bakvattnet och att Vårdförbundet då kan få svårare att locka till sig nya medlemmar.

Åsa Sundin.

 – För att nå andra grupper tror jag att vi måste lyfta fram mer än de klassiskt fackliga villkorsfrågorna och satsa på att arbeta mer inkluderande, för ökad mångfald och jämställdhet, till exempel.  

Hon ser också hur tunga frågor som personcentrerad vård halkat ner i prioriteringen efter kongressen.

– Arbetsgivarna har precis vaknat och vi står inför ett viktigt paradigmskifte i vården. Då behöver vi vara med och påverka. Om man verkligen sätter sig in i vad personcentrerad vård är så förstår man att det för med sig en bättre arbetsmiljö, bättre arbetsledning och på så vis bättre villkor. Och dessutom får vi en bättre vård. Det är en stor viktig fråga som kommit i skymundan, säger hon.

Ett självklart beslut

Marie Öberg Flood, distriktssköterska och även hon kongressombud från Västra Götaland, röstade ja. Hon tycker det är ett bra, viktigt och självklart beslut som kongressen nu har fattat.

Marie Öberg Flood.

– Det är det här vi ser att medlemmarna vill, att vi ska jobba för bättre villkor, säger hon.

Däremot tror hon inte att vändningen mot mer klassiskt fackliga frågor kommer att få några större konsekvenser för Vårdförbundets praktiska arbete ute i avdelningarna.

– Det är framför allt villkorsfrågorna vi jobbar med ute i verkligheten, så för oss blir det egentligen inga konsekvenser. Men det är viktigt att medlemmarna känner igen sig i det vi står för och kommunicerar, till exempel på Vårdförbundets egen hemsida.

Liten ordlista:

  • Kongress: Vårdförbundets högsta beslutande organ (som riksdagen). Sammanträder vart fjärde år. Består av 190 ombud som är demokratiskt valda och företräder Vårdförbundets medlemmar.
  • Motion: Ett förslag till kongressen från en eller flera medlemmar i förbundet.
  • Proposition: Ett förslag till kongressen från förbundsstyrelsen.
  • Förbundsstyrelsen: Väljs av kongressen för att leda Vårdförbundet och jobba enligt kongressens beslut.
  • Lokalavdelning: Vårdförbundet är uppdelat i 21 avdelningar med egna lokala styrelser som leder förbundets arbete lokalt.
  • Vårdförbundet Student: Vårdförbundets studentorganisation.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida