Lugna barn efter avspänning

Mindre huvudvärk, en ökad känsla av lugn och glädje samt lättare att somna på kvällen. Det upplevde 337 andraklassare som fick träna avslappning 20 minuter varje skoldag.

– Det här kan bli ett redskap för friska barn så att de slipper att i framtiden drabbas av stressymtom som huvudvärk och sömnsvårigheter, säger sjukgymnasten och projektledaren Annika Lagerstrand.

Studien gjordes på skolor i Jönköpings och Kalmar län från september 2005 till maj 2006. Varje förmiddag tränade barnen progressiv avspänning, som innebär att man omväxlande spänner kroppen och slappnar av. Sedan följde en visuell del där läraren berättade en återkommande saga för att få barnen att fokusera. Till sist var de helt stilla i några minuter.

En enkät som barnen fick besvara vid tre tillfällen visade på en signifikant minskad huvudvärk jämfört med kontrollgruppen och en ökad känsla av att vara lugn och glad. Likaså hade barnen lättare att somna på kvällarna.

– Lärarna var lite oroliga för att avspänningen skulle ta tid från undervisningen, berättar Annika Lagerstrand. Men eftersom barnen blev lugnare och hade lättare att fokusera på skolarbetet efteråt blev det snarare en tidsbesparing att låta avspänning ingå som en naturlig del av skoldagen.

 www.lj.se/folkhalsa

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida