LUND. Hot om vite för överbeläggningar?

29 oktober 2009

Överbeläggningarna i den psykiatriska vården i Lund har lett till arbetsmiljörisker i slutenvården. Förra året gjordes en kartläggning av arbetet som skulle leda till en handlingsplan. Den har inte genomförts och Vårdförbundet och Kommunal har krävt en bättring. Efter en inspektion hotar nu Arbetsmiljöverket med vite på 60?000 kronor. Före den första december ska Region Skåne redovisa hur risken för våld och hot mot de anställda påverkas av överbeläggningarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida