Lund. Lås i nya psykiatrihuset kan bli fara för personalen

Vårdförbundets huvudskyddsombud har anmält låsen i patientrum och toaletter som en arbetsmiljörisk, i det nya psykiatrihuset som öppnar i Lund nästa vecka.

26 augusti 2013

All vuxenpsykiatri lämnar St Lars sjukhus i Lund och flyttas in i det nya psykiatrihuset. Där kommer att finnas plats för 107 patienter – alla med eget rum och med egen toalett. Bra, säger Vårdförbundets huvudskyddsombud Ingela Gjomakaj. Men mindre bra är de lås som arbetsgivaren har valt att sätta in.

– Det är samma lås till rum och toaletter och de går visserligen att öppna utifrån, men det är också lätt att göra det omöjligt genom att stoppa något i låset, säger hon.

Anmälan till Arbetsmiljöverket

Ingela Gjomakaj är orolig för vad låsen kan innebära för patienternas säkerhet, men som huvudskyddsombud är hon framför allt orolig för vad det kan innebära för personalens säkerhet. För sex veckor sedan skickade hon och huvudskyddsombuden för Kommunal, Psykologförbundet och Akademikerförbundet SSR en 6:6 a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Medarbetare har framfört att de känner sig oroliga för vad som kan hända om de är inne hos en hotfull patient som låser dörren och sedan gör det omöjligt att öppna låset utifrån. Eftersom det inte finns någon flyktväg så är det ett stort arbetsmiljöproblem.

De fackliga organisationerna har tagit upp problemet med låsen i olika samverkansforum, men ingenting har hänt. I sitt svar på anmälan till Arbetsmiljöverket skriver verksamhetschefen att låsen uppfyller såväl kraven på säkerhet som patienternas rätt till integritet. Hon hänvisar också till att det går att skruva av låset om det har manipulerats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida