Medarbetare skräms till tystnad på akuten i Västerås

Flera medlemmar har kontaktat Vårdförbundets avdelning i Västmanland sedan deras chef under lönesamtal har frågat om de tycker att det är rätt att gå ut i media.

– Budskapet blir ”vi har ögonen på dig.” Och vi ser att personalen inte vågar säga sin mening, påtala brister och skriva avvikelserapporter. Man är rädd om sin lön och tystnar, säger Janí Stjernström, ordförande i Vårdförbundets avdelning Västmanland.

En turbulent arbetsplats

En av de anställda på akuten på lasarettet i Västerås som har personlig erfarenhet av att ha fått frågan om vad hon tyckte om att medarbetare gick ut i media är Tina Javidi, Vårdförbundets förtroendevalda. Frågan kom i slutet av lönesamtalet.

– Sektionsledaren sa att hon hade gett alla andra samma fråga. Jag svarade att jag inte tyckte att en sådan fråga hör hemma i ett lönesamtal och att vi inte skulle sitta och diskutera det. Det kändes inte bra, berättar Tina Javidi. 

Enligt Tina Javidi är akuten på Västerås lasarett en turbulent arbetsplats som figurerar mycket i media och där många mår dåligt. 

– Jag vet inte om det är patienter eller medarbetare som kontaktar media, och jag förstår att det kan kännas frustrerande, men vi lever i en demokrati och de som vill gå till media kan ju göra det.

Inte enda chefen som frågat 

Akuten på Västerås lasarett har fyra ordinarie och två vikarierande sektionsledare och Tina Javidis chef är inte den enda som ställer frågor. Andra källor har berättat för Vårdfacket att många medarbetare som arbetar för andra sektionsledare på akuten har fått ungefär likadana frågor. En del ska till och med ha blivit tillfrågade om de vet vem eller vilka som går till media.

– Man blir fundersam. I dessa tuffa tider behöver man verkligen ha personalen med sig, men hur ska man kunna skapa ett positivt klimat om medarbetarna skräms till tystnad, frågar Janí Stjernström.

Enligt yttrandefrihetsgrundlagen har man som offentliganställd rätt att uttala sig i medierna och alltfler landsting skriver också in meddelarrätten i sina avtal med privata vårdgivare.

Kommun prickad av JO

Nyligen kritiserade Justitieombudsmannen, JO, en förvaltningschef i Katrineholm för att han som representant för arbetsgivaren hade kritiserat en anställd som i tidningen hade kommenterat en debattartikel. Efter publiceringen blev den anställda uppkallad till chefen som talade om att det var olämpligt och illojalt att kommentera artikeln innan han hade diskuterat frågan med chefen i ett enskilt samtal eller i samband med ett möte.

I sitt beslut kallade JO agerandet ”en flagrant kränkning av den anställdes yttrande- och meddelarfrihet”. JO tycker också att kommunens yttrande i frågan tyder på okunskap om gällande regler och påpekar att det är den aktuella nämndens ansvar att se till att sätta in de utbildningsinsatser som behövs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida