Medvetenheten om fördomarna mot hbt-personer har ökat

TCO och Sveriges kommuner och landsting är två av 38 organisationer som under det kommande året ska arbeta aktivt för att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning.

– Det här är något helt unikt. 38 olika aktörer från vitt skilda branscher och delar av landet uttrycker en ambition om att skapa ett öppnare arbetsklimat inom sina verksamheter med fokus på sexuell läggning, säger Gunnar Svensson, koordinator för det EU-finansierade arbetslivsprojektet Fritt fram.

Hälften av alla homo- och bisexuella är inte öppna mot sina arbetskamrater. Hälften upplever att deras arbetskamrater har fördomar och en fjärdedel säger att det förekommer trakasserier på arbetsplatserna mot homo- och bisexuella.

Riktade utbildningar

Så var det för sex år sedan då arbetslivsprojektet Fritt fram startade. Målet med projektet blev att skapa ett öppnare arbetsklimat genom att öka kunskapen om hur man motverkar diskriminering på grund av sexuell läggning. Det började med utbildningar för personal inom kyrka, försvar, polis, äldreomsorg och barnomsorg.

– När vi startade var vår vision att göra en icke-fråga till en fråga. Då fanns inte så stor kunskap om hbt-frågor och medvetenheten om fördomarna i arbetslivet var låg. Många trodde att ett öppnare arbetsklimat skulle komma av sig själv, säger Gunnar Svensson.

Nu avslutas projektet och när han ser tillbaka konstaterar han att målet med att öka medvetenheten har uppnåtts. I metodrapporten 100 steg mot ett öppnare arbetsliv ger 38 företag, myndigheter, kommuner och organisationer – däribland TCO och Sveriges kommuner och landsting – exempel på hur de ska motverka diskriminering.

Går igenom informationsmaterial

TCO ska under det kommande året bland annat gå igenom sitt informationsmaterial med kritiska ögon. Känner även homo- och bisexuella igen sig? är en fråga man ska ställa sig. De ska också se över sin rekryteringsprocess samt ha en personaldag om diskriminering på grund av sexuell läggning. Sveriges kommuner och landsting ska gå igenom sina blanketter, utbilda personal och skriva om diskrimineringsfrågor i personaltidningar.

– Dessutom har akademikerförbundet SSR tagit initiativ till ett fackligt nätverk för att hålla frågan vid liv, säger Gunnar Svensson, som är nöjd med ambitionsnivån. 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida