Minska risken för blodsmitta med stickskyddat material

Lidandet för den drabbade och de kostnader som stick- och skärskador kan orsaka, överskrider vad det skulle kosta att gå över till stickskyddat material i vården.

Det hävdade sjuksköterskan Kaj Johansson, initiativtagare till Riksföreningen Hepatit C Vårdnet, på ett seminarium om hur riskerna för blodsmitta i vården kan minskas.

Antalet anmälda som har smittats i sitt arbete i vården har ökat från 30 till 40 personer de senaste fyra åren, berättade arbetsmiljöverkets Gudrun Skoglund på seminariet. Detta trots att lagstiftningen är tydlig när det gäller arbetsgivarens ansvar att se till att riskerna är så små som möjligt.

Lidandet kostar också

En åtgärd som arbetsgivaren kan vidta är att gå över till stickskyddat material. Något som Torbjörn Söderström ansåg att ekonomin hindrar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, där han är chefsläkare.

– De pengar som det kostar att minska risken för blodsmitta i vården måste tas någonstans ifrån, sa han.

Kaj Johansson trodde inte att åtgärderna för att öka säkerheten är det som kostar mest.

– Det är småpengar om man jämför med vad en smittad person kostar. Inte minst i lidande för den drabbade.

Han fick medhåll från flera håll. En röst i auditoriet ifrågasatte om man verkligen kan säga att vården inte har råd att vidta säkerhetsåtgärder, när det finns en lagstiftning som säger att det är arbetsgivarens ansvar att se till att riskerna är så små som möjligt.

Varför är inte säkerhet självklart?

Vårdförbundets Stefan Lundberg funderade på hur det kommer sig att man i vården inte tänker på säkerhet för personalen på samma sätt som på god vård för patienten.

– Måste det vara förknippat med straff för att arbetsgivaren ska tänka så, undrade han. En dyr datortomograf köps in för att patienten ska få så god vård som möjligt. Borde man inte tänka så när det gäller god säkerhet för personalen?

Värd för seminariet var Riksföreningen Hepatit C Vårdnet och inbjudna var bland andra representanter för arbetsgivare och LO-TCO Rättsskydd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida