Modell för ökad säkerhet

1 februari 2008

Sedan ett par år drivs ett projekt inom Stockholms läns landsting för att öka säkerheten bland personal inom den psykiatriska slutenvården.
I den så kallade Bergen-modellen varvas teori med praktiska övningar för att lära sig förstå patienten, hur man själv reagerar inför hot och våld och hur man bemöter aggressiva patienter. AFA Försäkring har anslagit 1,7 miljoner för att utvärdera projektet.
www.afaforsakring.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida